Slam och latrin

Slam och latrin behöver hanteras så att det inte orsakar olägenhet för hälsa och miljö. Om en fastighet står obebodd kan du söka om uppehåll i slamtömning.

Slam

Slamtömning av avloppsbrunnar sköts av Dala Vatten och Avfalls entreprenörer. Dala Vatten och Avfalls hemsida hittar du information om avgifter, tömningsintervall med mera.

Om fastigheten nyttjas sparsamt kan du ansöka om förlängt tömningsintervall och om den är obebodd kan du ansöka om uppehåll i slamtömning. Ansökan görs hos kommunens miljöenhet, blankett hittar du under Relaterade länkar.

UtedassLatrin

Har du torrdass och har latrinkärl lämnar du dessa till återvinningscentralen i Limhagen. Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida.

Eget omhändertagande av latrin

Om du vill ta hand om latrin själv måste du kompostera det. För att avdöda sjukdomsframkallande bakterier ska kompostering ske minst 6 månader i kompostbehållare med tätt tak och botten.  När komposten är färdig kan du använda mullen som jordförbättringsmedel i trädgården. Det är inte tillåtet att gräva ned latrinet okomposterat eftersom det kan sprida sjukdomsframkallande bakterier. Läs mer om latrinkompostering på Avloppsguiden.

     

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 29 augusti 2017 11:52

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress:
Dala Vatten och AvfallKundservice Telefon: 020-20 02 10Telefontider: 8.00-12.00, 13.00-15.00Fax: 0247-441 01 E-postadress: