Adresser, namnsättning och lägenhetsnumrering

Kommunen har ett övergripande ansvar när det gäller vägnamn och adresser. I vissa fall är även byar och enskilda fastighetsägare ansvariga. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och fastigheter där någon form av verksamhet bedrivs. I första hand gäller det bostadshus, industrier och allmänna byggnader. Även fritidshus och fäbodstugor ska enligt lagen ha en fastställd adress.

Belägenhetsadress

Med belägenhetsadress menas en inom kommunen unik adress som är knuten till en bestämd byggnad eller anläggning och som redovisas i officiella register.

Belägenhetsadress utgör ofta grund till postadress.

Adress

Observera att man i Leksand valt att ha med bynamn i byadresser. Hela namnet måste anges ex. "Plintsberg Plintsbergsvägen XX".

  • För de centrala delarna av Leksand, Insjön, Siljansnäs och Tällberg består adressen av vägnamn och nummer.
  • För några mindre byar och områden består adressen av bynamn/områdesnamn och nummer.
  • För övriga byar består alltså adressen av bynamn, vägnamn och nummer.

Som tillägg till adressen kan man foga ett så kallat populärnamn, till exempel ett gårdsnamn.

Namnsättning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om namnsättning av gator, vägar och allmänna platser.

Numrering

Nummer anges i stigande ordning för fastigheterna längs en gata. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid bestämning av nummer.
Numrering görs med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på andra sidan gatan.

Skyltning

  • Vägnamn: Kommunen skyltar vägnamn i de centrala delarna av Noret, Åkerö, Insjön och Siljansnäs. I övriga områden ansvarar respektive by, samfällighetsförening eller dylikt för skyltningen.
  • Byggnader: Fastighetsägaren ansvarar för att adressens nummer skyltas upp på fasad, väl synligt från väg. Om huset inte är synligt från väg kan en anvisning sättas upp vid infarten.
  • Postlåda: Postlådeägaren ansvarar för att adressen (vägnamn och nummer) finns tydligt markerat på postlådan.

Lägenhetsnumrering

Länk till mer information om Lägenhetsregister finns under Relaterade länkar på denna sida. 

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss!

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 08 november 2017 11:06

Kontakt

HandläggareElsie UllborsPlanavdelningenTelefon: 0247-803 27 Telefontider: 10.00-12.00Fax: 0247-144 65 E-postadress: