Avgifter och taxor

Nedanstående är cirkapriser för avgifter i bygglovsärenden. Kontakta oss för mer information.

Utöver nedanstående kan avgifter för exempelvis markägarförteckning tillkomma om ärendet måste skickas ut till grannas. 

Kostnadsexempel:

Förhandsbesked: 6 700:-

Nybyggnad av bostadshus/fritidshus 100-199 kvm: 16 700:- 

Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus 16-49kvm: 6 200:-

Uppförande av garage (komplementbyggnader) 50kvm:  3200:-

Skärmtak 15-30kvm: 2 700:-

Installation av eldstad: 1 300:-

Strandskyddsdispens i bygglovsärende/förhandsbesked: 2 300:-

Bygglov för skylt: 2 100:-

Anmälan Attefallshus enkelt 2 200:-

Anmälan Attefallshus komplicerat 3 000:-

För andra bygglovsåtgärder kontakta oss för mer information.

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad fredag 11 augusti 2017 12:55

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: