Vildsvin

Vildsvin är en nyetablerad viltart som ökar i Dalarna.

Spridningen inom länet har gått fort och begränsas främst av jakt, sträng kyla, stort snödjup och rovdjurspredation. Vildsvinen kan böka sönder stora markytor vid födosök såväl i skogen som på åkermarken. Vildsvin är allätare, nattaktiva och lever oftast i flockar. När de skyddar sina kultingar kan de uppträda hotfullt.

Vildsvinsförvaltningen på Länsstyrelsen Dalarna beslutar om övergripande riktlinjer angående vildsvinsstammen i länet. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 29 januari 2014 10:28

Kontakt

KommunekologÅsa RydellAvdelningen för strategisk utvecklingTelefon: 0247-802 29 E-postadress: