Energi och uppvärmning

Här får du information om bland annat energi- och klimatrådgivning och olika uppvärmningsalternativ.

Vår energianvändning påverkar miljön och klimatet. I första hand behöver vi se över var vi kan spara energi. Därefter bör vi sträva efter att välja förnyelsebara energikällor.

Har du frågor om hur du kan spara energi är du välkommen att kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivning.

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 28 februari 2017 11:52