Vildmarksriket

Vid en inventering år 2010 identifierades över

8 000 hektar skyddsvärd skog i gränslandet där de tre kommunerna Leksand, Mora och Vansbro möts.

Över 8 000 hektar skyddsvärd skog inom ett begränsat område där våra tre kommuner Leksand, Mora och Vansbro möts! Inom ett område av cirka 50 000 hektar ger det 17 % av ytan vilket är unikt. Normalt i våra trakter är att 1-3 % av arealen har höga naturvärden.

Vi på kommunerna misstänkte att det fanns höga naturvärden i dessa trakter och anlitade ett par av Sveriges mest kunniga och rutinerade skogsinventerare, Sebastian Kirppu och Bengt Oldhammer, som under 2009 och 2010 var ute och inventerade. Resultatet var mycket glädjande och smått sensationellt - här finns fortfarande stora arealer med rik biologisk mångfald. Stora, tysta områden utan större inslag av exploatering är inte bara viktigt för djur och växter utan i allra högsta grad för oss människor. Möjligheten till friluftsliv i områden med vildmarkskaraktär som ligger så pass nära samhällen kan bli ovärderligt i framtiden.

Nu återstår den stora utmaningen för oss alla och samhället att försöka bevara dessa värden. Vi måste se nya möjligheter med skogen, inte bara kubikmeter virke. Nu vet vi att här finns det en möjlighet att redan idag skydda 17 % av ett landområde - det som världens länder enades om på det stora biologisk mångfald-mötet som hölls i Nagoya, oktober 2010.  

 Skyddad skog 2010              Skyddsvärd naturskog 2010

karta

karta 

Svensk Pärla

Vildmarksriket uppmärksammades år 2013 som en Svensk Pärla av Världsnaturfonden. En kort film om området spelades in år 2014, se länken till höger.

Fjällbergets naturreservat

2015 kunde Leksands kommun inviga ett nytt kommunalt naturreservat i Vildmarksriket, Fjällberget.

Vägbeskrivning

Från centrala Leksand åk Järnvägen västerut mellan 30 och 40 kilometer. Flera skogsbilvägar leder in i Vildmarksriket på höger sida innan kommungränsen.

 
Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag