VA-planering

En VA-plan har tagits fram för Leksands kommun. I planen visar kommunen prioriteringen av utbyggnadsområden och hur vatten och avlopp ska hanteras.

Leksands kommun har ett ansvar för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan uppfyllas.

VA-planen togs fram i ett samarbete mellan kommunen och Dala Vatten och Avfall och fastställdes i juni 2016.

De områden som ligger först i tur för utbyggnad av kommunalt VA ligger i områden där nya detaljplaner planeras eller där det är stort bebyggelsetryck (perioden fram till år 2025). Aktuella områden är bland andra Hjortnäsheden, Sunnanäng, Heden och Styrsjöbo. Först kommer utredningar ske och det kommer att dröja några år innan utbyggnadsarbeten påbörjas.

Områden som är utpekade som tänkbara för kommunal anslutning perioden 2025-2035 är Kullsbjörken, Lima, delar av Hjortnäs samt Ytteråkerö.

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 08 november 2017 11:21

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress:
Dala Vatten och AvfallKundservice Telefon: 020-20 02 10Telefontider: 8.00-12.00, 13.00-15.00Fax: 0247-441 01 E-postadress: