Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Från och med den 1 juni 2015 ingår Leksands kommun i en gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet.

Kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter samt Landstinget Dalarna ingår i den gemensamma nämnden. Borlänge kommun är värdkommun.

Språktolknämnden i Dalarna består av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner.

Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.

Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Leksands kommuns ledamot och ersättare

Ledamot

  • Kenneth Dahlström, Centerparitet

Ersättare

  • Erica Strid, Kristdemokraterna
  • Maria Qvarnström, Socialdemokraterna

 

Sidansvarig: Anna-Carin Ingels (anna-carin.ingels@leksand.se)
Senast uppdaterad måndag 30 oktober 2017 16:05

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: