Jämför service, kvalitet i verksamheter

Leksands kommun arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i de olika verksamheterna. Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och ta del av olika resultat.

Kommunens arbete utgår från en gemensam vision. Varje år definierar kommunens politiker dessutom ett antal mål som verksamheterna ska arbeta för att uppnå.

Genom att verksamheterna kontinuerligt följer upp och utvärderar