Utskottet för lärande och stöd

Utskottet för lärande och stöd bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som bland annat gäller förskola, grundskola, gymnasiet samt individ och familjeomsorg.

 

Under relaterade länkar hittar du protokollen från de senaste åren. Protokollet från det senaste sammanträdet hittar du överst.

Om du söker äldre protokoll, ring kommunens växel: tfn 0247-80 000 och be om att bli kopplad till sekreterare i utskottet för lärande och stöd.

Sidansvarig: Anna-Carin Ingels (anna-carin.ingels@leksand.se)
Senast uppdaterad måndag 16 oktober 2017 13:18