Arbetsträning och coachning

Arbetsmarknadsenheten (AME) samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, LSS, andra kommuner och olika myndigheter. 

För de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning så arbetar vi bl. a med coachning, arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning, arbetsmarknadsinfo, studiebesök och omställningsfrågor. Vi strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår.

Praktik och arbetsträna

Du som är arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen eller någo