Ledig industrimark

Leksands kommun har ett antal färdigplanerade industritomter till försäljning i de olika kommundelarna.

Leksand

Fastighet: Noret 20:21
Tomtläge Leksand/Limhagen
Tomt Småindustri
Pris Förhandlingsbart
Yta 8690m²                                                                                                   Karta (PDF)

 

Fler tomter i Limhagen
Leksands kommun håller på att projektera fler tomter för verksamheter på Limhagen. Genom en förändrad fastighetsindelning kommer över 27 000 kvm exploateringsbar mark att kunna erbjudas. Se idéskiss (PDF) här.

Området har en flexibel fastighetsindelning och en enkel infrastruktur för att attrahera olika verksamheter. Detaljplanen tillåter mindre industrier. Priset per kvadratmeter är 50-75 kronor beroende på storlek och exponeringsläge mot Limhagsvägen.

 

Fastighet: Övermo 16:26
Tomtläge Leksand/Moskogen
Tomt Småindustri , kontor, handel med skrymmande varor
Pris Förhandlingsbart
Yta