Skidförbundets Per-Åke Yttergård är imponerad av skidspårsbygget i Leksand.

Skidprojekt väcker intresse på nationell nivå

2014-10-22 08:14

Arbetet med att länka samman skidanläggningarna Källan och Granberget väcker intresse på högsta ort. Svenska skidförbundets nationella chef Per-Åke Yttergård har besökt Leksand för att få en bild av projektet.

Visionen om en sex meter bred spårgata med 30 kilometer dubbla spår och utrymme för skateåkning lever i allra högsta grad. Just nu pågår intensiva grävarbeten i skogarna mellan Källan och Granberget.

– Vi har tryckt gasen i botten för att klara det här redan i år. Det vore fantastiskt att kunna inviga anläggningen i god tid före Skid-VM i Falun, säger initiativtagarna från skidklubben, Lars-Olof Sarenmark och Olle Axelsson som leder projektet i nära samarbete med fritidsavdelningens Åke Danielsson.

Nationella chefen inponerad

Redan idag ligger snösäkra Granbergstoppen högt i kurs hos motionärer i hela Mellansverige. Genom att knyta ihop Granberget med skidklubbens anläggning Källan i Leksand förbättras tränings- och tävlingsmöjligheterna ytterligare, något som nu har väckt intresse inom Svenska skidförbundet.

- Det här blir ett mycket fint spår med en klok spårdragning. Man har lagt sig i lä och i öst-sluttningar vilket gör att snön lägger sig tidigt och ligger länge, säger skidförbundets nationella chef Per-Åke Yttergård.

- Längre söderut är det mest kortare elljusspår som gäller. Det här gör att boendeanläggningarna i Leksand har en ny, bra möjlighet att lansera träningsläger för sina gäster. Längdskidåkningen i Sverige har en god trend just nu och blir allt populärare som motionsform, fortsätter han.

Många parter bidrar

Det är många olika parter som samarbetar för att förverkliga projektet.

  • Skidklubben Leksand gör stora ideella insatser med projektering och röjningsarbeten.
  • Brudpiga roddklubb bidrar med röjningsinsatser.
  • Västanviks Folkhögskola gör ett eget spår från skolan till länken och bidrar med pengar för att förverkliga det långa spåret.
  • Dala Energi gör en insats i den del av spåret som går i kraftledningsgator.
  • 30 markägare låter spåret gå över deras marker.
  • Leksands kommun har upprättat avtal, bidragit med ersättning till berörda markägare och satsat 150 000 kronor på pågående markarbeten.

Kommunen preparerar spåren

– Vår personal kommer att sköta maskinprepareringen av det nya spåret under vintern. Det kan låta kostsamt, men faktum är att vi tidigare har transporterat pistmaskiner per lastbil mellan spåren i Granberget och Källan, vilket varit en ganska omständlig