2020 krävs avtal för skötsel av enskilda vägar

2017-11-08 16:01

Kommunen sköter de enskilda vägarna fram till den 31 december 2019. För att få fortsatt skötsel även därefter måste din by eller vägförening skriva ett avtal med kommunen.

Det är ett av flera beslut som hittills har fattats i den så kallade vägfrågan där målet är att "klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna". Under 2018 och 2019 väntas kommunen fatta flera nödvändiga beslut i frågan.

De flesta berörs av besluten

Besluten berör alla som äger en fastighet vid en enskild väg. Är du beroende av vägen så är du automatiskt delägare i den enskilda vägen. I nuläget är det många fastighetsägare som inte vet vem som äger eller har det yttersta ansvaret för vägen. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller.

I