Stöd till 0-6-åringar

Nedan följer en beskrivning av olika hälsotillstånd och symtom som barn ibland kan uppvisa och vart man kan vända sig för att få hjälp. Informationen riktar sig till barn 0-6 år och deras föräldrar. Vuxna som uppvisar samma symtom hänvisas i första hand till vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

Är situationen akut hittar du aktuella telefonnummer här.

Klicka på de blå länkarna för att läsa mera om vad de olika orden betyder eller komma till verksamheternas egna sidor.

Barnhälsovården - BVC

Barnhälsovården är till för alla barn mellan 0-6 år och deras föräldrar. Barnhälsovårdens syfte är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Barnhälsovården erbjuder bland annat bedömning av barnets hälsotillstånd och utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer samt hälsosamtal. Hit kan du som förälder också vända dig om du har frågor, behöver hjälp att hantera eller misstänker att ditt barn uppvisar symtom på något av följande:

Kontaktinformation Barnhälsovården

Samtalsmottagningen barn och unga

0-17 år

Samtalsmottagningen för barn och unga är en verksamhet som finns på vårdcentralen i Leksand. Hit kan du vända dig vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa och få hjälp med bland annat:

Nedstämdhet och depression, ångest och fobier, sorg, kriser, utagerande beteende, psykisk ohälsa hos föräldrar/alkoholbruk hos föräldrar, oro, relationsproblem.

För mera information:

Kontaktinformation Samtalsmottagningen barn och unga

Barn och ungdomspsykiatrin BUP

0-18 år

Barn och ungdomspsykiatrin - BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd, ofta efter remiss från exempelvis barnhälsovården. Invånare i Leksands kommun tillhör BUP i Falun. BUP har utöver sina mottagningar en telefon öppen för akut rådgivning dygnet runt.

Kontaktinformation BUP

BRIS Barnens Rätt i Samhället

0-18 år

BRIS kan alla under 18 år