Ragnhild Larsson, hemtjänsten besöker Mary Homman i Insjön. Foto Lars Dahlström

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv.

Behovet av hjälp avgör vilka insatser som är aktuella och hur din hjälp ska utformas. Hemtjänstens insatser delas in i omvårdnads- och serviceinsatser. Insatserna är till för att bryta isolering och för att du ska känna dig trygg och säker i hemmet.

Insatser

Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Det innebär bland annat hjälp med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig och sköta sin personliga hygien.

Serviceinsatser avser hjälp med vanliga hushållssysslor så som städ, tvätt, renbäddning, inköp och social samvaro.

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Leksands kommun använder ett kundvalssystem när det gäller hemtjänst. Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning om hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader för hemtjänst hittar du under avgifter.

Sidansvarig: Anna-Maria Jerström (anna-maria.jerstrom@leksand.se)
Senast uppdaterad måndag 21 november 2016 16:15

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: