Alisar från Syrien har börjat i klass 3 på Siljansnäs skola under hösten 2015.

Flyktingsituationen i Leksands kommun

Många flyktingar kom till Leksands kommun under hösten 2015. De flesta bor nu på privatägda boenden i väntan på asyl. Kommunen har också tagit emot betydligt många fler ensamkommande barn än planerat.

Under hösten 2015 kom extremt många asylsökande människor till Sverige och det blev snabbt brist på boendeplatser. Migrationsverket, som är ansvarig myndighet, upphandlade därför boenden av privata aktörer. I Leksands kommun finns två aktörer som tillsammans erbjuder tre boenden:

  • Siljansnäs hotell med plats för drygt 100 personer. Boendet erbjuder boende och mat och drivs av Jokario AB.
  • Siljansnäs stugby med 86 platser har blivit ett så kallat ebo-boende (bostäder som familjerna hyr själva).
  • Dessutom har Västanviks folkhögskola i Leksand sedan flera år tagit emot döva och hörselskadade asylsökande flyktingar.

När det gäller de privata asylboendena begränsas kommunens ansvar till att erbjuda skola efter en månad, förskoleplats inom tre månader och insatser enligt socialtjänstlagen vid behov.

Färre ensamkommande barn 2016

Allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och Leksand under 2016. Detta innebär en stor förändring jämfört med hösten 2015 då kommunen anlitade flera HVB-hem och familjehem i och utanför kommunen och dessutom öppnade egna HVB-hem.

Nyheter om flyktingsituationen

Här är några av nyheterna om flyktingsituationen som publicerats på kommunens webbplats:

Tar emot flyktingar som fått asyl

Sedan 1987 har Leksands kommun tagit emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Under 90-talet tog kommunen emot ett stort antal bosnier. Mottagandet blev föremål för forskningsstudien Bosnier i Leksand 1993-2000.

Under 2015 var avtalet för flyktingmottagandet 52 personer per år.

Grafik över flyktingmottagandet

Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad torsdag 08 december 2016 16:04

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: