Ensamkommande unga som studerar på Leksands gymnasium. Foto: Lars Dahlström

Ensamkommande barn och unga

Leksands kommun tar emot ensamkommande asylsökande barn. Till grund för mottagandet ligger ett avtal med Migrationsverket.

För 2015 var avtalet 32 platser, men på grund av det stora antalet asylsökande barn och unga som kom till Sverige under året tog kommunen under en period emot betydligt många fler barn. I december 2015 ansvarade kommunen för över hundra ensamkommande barn och unga. Under 2016 återgick situationen till det normala.

HVB-hem eller familjehem

Eftersom de ensamkommande barnen saknar vårdnadshavare placeras de på hem för vård och boende, HVB-hem, eller i familjehem av socialtjänsten. Där bor de i väntan på Migrationsverkets beslut i asylärendet.

Furuhaga

Leksands kommun äger för närvarande ett HVB-hem, Furuhaga i Leksand (bilden). Ett tillfälligt HVB-hem öppnades i december 2015 på Limsjögården och ytterligare HVB-hem planeras. Dessutom hyr kommunen platser på HVB-hem i andra delar av landet.

Socialtjänstens och HVB-hemmets roll

Socialtjänstens socialsekreterare utreder och följer upp barnens vårdbehov i enlighet med principen om barnets bästa. HVB-hemmens föreståndare har vårdansvaret för ungdomarna och utför det dagliga arbetet tillsammans med boendehandledarna.

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar ska tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. God man ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

Självständighet är målet

I takt med att barnen blir alltmer självständiga och myndiga slussas de ut i egna bostäder för att till slut skrivas ut från verksamheten. I den så kallade boendekedjan finns olika färdighetstest som är till hjälp för personalen att följa barnets utveckling. Målet med verksamheten är att barnen ska ges de bästa möjliga verktygen för att bli självständiga, egenförsörjande och trygga vuxna.

Sidansvarig: Anna-Lena Andersson (anna-lena.andersson@leksand.se)
Senast uppdaterad fredag 25 november 2016 12:28