Torg och allmänna platser

Offentlig plats eller mark som kommunen ansvarar för, är förutom gator och gång- och cykelbanor även torg, parkmark och naturområden.

I menyn kan du läsa mer om våra parker, grönområden och lekplatser och vilka regler som gäller för att få tillstånd att använda den offentliga marken för någon slags handel eller evenemang.

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad