Enskilda vägar - Gemensamt ansvar

Kommunfullmäktige har beslutat att "klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun". Målsättningen är att skapa en långsiktig hållbar vägstandard i hela kommunen.

Det ska ske med fortsatt kommunalt stöd i form av vägskötsel och med ett ökat ansvarstagande från dig som är delägare i en enskild väg (en enskild väg ägs av de fastighetsägare som är beroende av vägen). Ditt ansvarstagande som fastighetsägare kommer främst att gälla upprustning av vägar.

Alla fastighetsägare vid en enskild väg påverkas av nya regler.

Fram till den 31 december 2019 kan byar/samfällighets-föreningar skriva avtal med Leksands kommun för att få fortsatt skötsel av de enskilda vägarna. Kommunen upphör med skötsel av enskilda vägar där avtal inte har tecknats med väghållningsorganisation senast 31 december 2019.

Bakgrund

Sedan 1972 har kommunen tagit en rad beslut som i praktiken innebär att kommunen sköter enskilda vägar till fast boende som tidigare sköttes av vägföreningar, vägsamfälligheter och byar. Besluten gäller enskilda vägar till fastboende, inte skogsbilvägar och vägar till fritidshus. Idag sköter kommunen cirka 33 mil enskilda vägar utan att vara ägare.

Enligt besluten ska vägs ägare stå för upprustningsåtgärder, det vill säga rena investeringar. Det finns inte några avtal eller överenskommelser som reglerar den nuvarande skötseln eller hanteringen av statsbidragen för de enskilda vägarna.

Hur är det ut idag?

  • Fastighetsägare och boende utmed enskild väg vet ofta inte vem som äger vägen eller vem som har det yttersta ansvaret för vägen.
  • Kommunen har svårt att föra dialog om vägarna när det saknas avtal och motpart (väghållningsorganisation).
  • Utan en fungerande väghållningsorganisation med ansvar för vägen blir det problem vid behov av förbättrings- och investeringsarbeten.
  • För att få statsbidrag till en enskild väg krävs, enligt Trafikverket, någon form av väghållningsorganisation.

Vad innebär det för dig?

  • Ni i ert område måste organisera er för att få kommunal skötsel av era vägar.
  • När en organisation finns så kan ni teckna avtal med kommunen om skötsel eller bidrag till skötsel.
  • Om ni inte skapar en organisation får ni ingen kommunal skötsel eller bidrag till skötsel av vägarna (kommunalt eller statligt).
  • Ni har möjlighet att påverka vägarnas standard genom upprustningar.
  • Ni behöver ta in en årsavgift för att kunna göra upprustningar som inte ingår i kommunens skötsel.
  • Flera är med och delar på kostnader för upprustning genom att även fritidshus och företagare är med och betalar.

Vill du veta mer?

På följande hemsidor kan du hitta mer information.
Använd sökordet: Enskilda vägar

Lantmäteriet; www.lantmateriet.se
Trafikverket; www.trafikverket.se
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV); www.revriks.se

Frågor och svar om vägprocessen

Processen väntas ta många år och än är det för tidigt att svara på många av frågorna som ställs. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna. Listan över frågor och svar uppdateras löpande under processens gång.

Här kan du också ta del av protokollet från kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 samt utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand från 2008.

 

Sidansvarig: Ingrid Andrén (ingrid.andren@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 08 november 2017 10:44