Lotteritillstånd

Ideella, allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier.

Ideella, allmännyttiga föreningar som är verksamma i Leksands kommun gör ansökan om lotteritillstånd till kommunens fritidsavdelning, som också fattar beslut om tillstånd.

Ansva