Musikskola, kulturskola

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning samt sång- och dansundervisning för alla barn i årskurs 1 till och med gymnasiet.

Vi lägger stor vikt på våra orkestrar, ensemblespel och konsertverksamhet. Hos oss spelar cirka 600 elever varje vecka och vi ger cirka 100 konserter och framträdanden varje år. På musikskolan arbetar 14 engagerade lärare.

Dans, kör, instrument och orkester

Undervisning i dans samt barnkör sker från och med årskurs 1. Musiklekar (förberedande undervisning) i årskurs 2 samt instrumentalundervisning på samtliga orkesterinstrument från och med årskurs 3.

Musikskolan finns på alla kommunens skolor.

Vi har flyttat till nya lokaler!

Musikskolan har flyttat till Kyrkallén 8 A (gamla tingshuset). Byggnaden från 1918, som har rustats för att passa våra behov, är fantastiskt trevlig och ändamålsenlig med en trivsam atmosfär.

Musikskolan blir kulturskola

Hösten 2017 blir musikskolan en kulturskola, bland annat med undervisning i musik, dans och drama inom ramen för en ny musikalutbildning.

Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 15 mars 2017 09:01

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress:
RektorPe