Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, är en lagstadgad rättighet och en utbildningsform som riktar sig till vuxna med funktionsnedsättning eller någon form av utvecklingsstörning.

För att få börja studera på Särskild utbildning för vuxna skall man vara 20 år eller äldre. Inga förkunskaper krävs och intagning sker kontinuerligt. Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för vardagsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Vi har kurser på tre nivåer:
- Grundläggande nivå, motsvarande träningsskolan
- Grundläggande nivå, motsvarande grundsärskolan
- Gymnasial nivå, motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

Sidansvarig: Björn Ingvarsson (bjorn.ingvarsson@leksand.se)
Senast uppdaterad måndag 19 juni 2017 07:50

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: