Övrig vuxenutbildning

Utöver kommunens egen vuxenutbildning finns en rad andra skolor för vuxna, varav flera i Leksand. Här listar vi några exempel.

Entreprenörskolan

Entreprenörskolan bedriver certifierade yrkesutbildningar inom handel på distans. Utbildningarna är utformade efter arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet bedrivs de i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

På skolan finns följande certifierade utbildningar: Certifierad Visual Merchandiser 6 månader och Certifierad Butikschef 6 månader. Utbildningen vänder sig till de som vill ta ett kliv i karriären.

E-distans

Stiftelsen Hantverk & Utbildning har tillsammans med Leksands kommun skapat plattformen E-distans för de kommuninvånare som läser på högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Här finns studierum, bokningsbara datorer med webbkameror, videokonferensutrustning, möjlighet till utskrift och kopiering. Tentamen kan skrivas hos E-distans efter överenskommelse. E-distans finns i Leksands folkhög-skolas lokaler.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning

Stiftelsen Hantverk & Utbildning bedriver lärlingsutbildning för vuxna inom smala hantverksyrken, Hantverkslärling.  Stiftelsen ansvarar också för Gesäll- och Mästarbrevskansliet i Sverige, är operativt organ för Sveriges Hantverksråd och huvudman för Leksands Folkhögskola och Entreprenörskolan.

Leksands Folkhögskola

Leksands Folkhögskolas profiler är hantverk, design och entreprenörskap. Förutom grundläggande gymnasieutbildning erbjuds yrkesinriktade och högskoleförberedande kurser inom keramik, metall, design och bokbinderi.

Västanviks Folkhögskola

Västanviks folkhögskola är Sveriges dövas egen folkhögskola. Här finns teckenspråkslinjer, teckenspråkslärarlinje, invandrarlinje, tolklinje och allmänna kurser.

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Sätergläntan är utbildningssäte med heltidsutbildningar på tre år i slöjd och hantverk – form och kultur med inriktning på smide, sömnad, trä, väv och särskilda slöjdtekniker.

Våra utbildningar kombinerar en gedigen kunskap om materialen, teknikerna och verktygen som historiskt använts inom slöjd och hantverk medan vi samtidigt har en djärv lekfullhet i hur de tillämpas idag. Med handaskicklighet och kunskap om färg och form samt entreprenörskap tar utbildningen fasta på och ger färdigheter som kan utgöra en grund för yrkesverksamhet inom slöjd och hantverk.

Sätergläntans konst-och kulturutbildning i slöjd och hantverk står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel från CSN.

Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna.

Skolan för helhetsterapi

Skolan för helhetsterapi i Siljansnäs erbjuder Yrkesutbildningar i följande ämnen: zonterapi, akupressur och örtmedicin samt avslappning och mental träning.

Släktforskarnas hus

Släktforskarnas hus arrangerar kurser i släktforskning.

Studieförbund