SFI, svenska för invandrare

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik erbjuder undervisning i svenska för invandrare, SFI. Nybörjarkurser startar kontinuerligt.

SFI, svenska för invandrare, riktar sig till dig som saknar grunden i det svenska språket. Du lär dig att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Din tidigare utbildning och studieerfarenhet påverkar den studieväg du erbjuds.

SFI består av tre olika studievägar:

  • Studieväg 1: Kurs A+B – för dig som saknar eller har kort skolbakgrund
  • Studieväg 2: Kurs B+C – för dig med något längre skolbakgrund
  • Studieväg 3: Kurs C+D – för dig som är van att studera

Anmäl dig så snart du är skriven i Leksands eller Rättviks kommun så ställer vi dig på kö och bjuder in dig för ett besök på skolan. Hitta till oss.
Du kan kombinera SFI med andra kurser.

Betyg på flera nivåer

Du som redan har kunskaper i svenska kan göra prövning för betyg på samtliga nivåer.

SAS/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Du som har avslutat nivå D inom SFI har möjlighet att fortsätta läsa Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, vilket motsvarar ämnet svenska i årskurs 7-9. Svenska som andraspråk 1 och Svenska som andraspråk 2 är kurser på gymnasienivå. Efter Svenska om andraspråk 2 är du behörig att söka till högskola och universitet.

För ytterligare information kontakta studie- och yrkesvägl