Loading the player ...

Leksands gymnasium

Grundläggande behörighet på alla yrkesprogram från och med höstterminen 2016. 


Du som börjar ett yrkesprogram höstterminen 2016 kommer att ha kurserna Engelska 6, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i din individuella studieplan. Du har möjlighet att välja bort en eller flera av kurserna.


Inga RIG-platser nästa år

Redan antagna elever berörs inte av förändringen.
Hör intervjun med rektor Carin Fredlin på P4 Dalarna

 
Följ oss på Instagram (leksandsgymnasium) och Twitter(LeksandsGymn)!
..och Facebook förståss! 

LIU, lokal idrottsutbildning

Vår lokala idrottsutbildning, LIU, erbjuder idrottsintresserade elever möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med sin specialidrott. Är du aktiv inom en idrott samarbetar vi med din idrottsförening.
Det här är ingen satsning som bara vänder sig till eliten. Det är en möjlighet för alla som vill utvecklas inom sin idrott.
Läs mer om lokal idrottsutbildning

Vill du besöka något av våra program?

Ta då kontakt med lärare eller SYV för det program som du är intresserad av.   Kontaktpersoner för våra program 

Programkatalog

Information om våra utbildningar läsåret 2016/2017 hittar du i vår  programkatalog 


   Gysam,  gymnasieskolor inom Falun-Borlänge-regionen i samverkan

Leksands gymnasium
  • Leksands gymnasium invigdes 1995 och är byggt runt den gamla Kyrkskolan
  • 9 nationella program, gymnasial lärlingsutbildning, gymnasiesärskola  och introduktionsprogram
  • Modernt IT-lärande.
  • Idrottsutbildningar; LIU, NIU, RIG
  • 567 elever.
  • Ungefär 80 i personalen, inklusive lärare, en rektor, två biträdande rektorer, två skoladministratörer, en skolassistent, två studie- och yrkesvägledare, två specialpedagoger, kurator, två skolsköterskor, bibliotekarie, IT-kontaktperson.
Sidansvarig: Björn Ingvarsson (bjorn.ingvarsson@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 28 juni 2016 13:58