Jobba hos oss

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nyckel

Leksands kommun är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utvecklas inom ditt område.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om oss som arbetsgivare.

Leksands kommun arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.  Leksands kommuns arbetsmiljöarbete är organiserat så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö.  En bra arbetsmiljö är en förutsättning för god arbetslivs-kvalité med balans mellan arbete och fritid.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig motiverade, delaktiga, kunna påverka och forma sin egen arbetsmiljö. Vår ambition är att all verksamhet ska ha ett hälsofrämjande synsätt och kommunens strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte för medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling och en öppen dialog. Som anställd hos oss ska du uppleva att du har den kompetens du behöver för uppgiften och de befogenheter som behövs för att kunna ta ditt ansvar.

Arbetsmiljöarbetet är dessutom en viktig förutsättning för kommunens mål att bidra till kommuninvånarnas välfärd.

Det finns många fördelar med att jobba i Leksands kommun och i det här avsnittet kommer vi att presentera några av dem. Oavsett vilket yrke du har är vår gemensamma uppgift att erbjuda Leksandsborna tjänster av den absolut högsta kvaliteten.

För att vi ska kunna uppnå vår gemensamma uppgift är det viktigt för oss att våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och får en hög livskvalitet genom att jobba i kommunen.

Här nedan följer ett urval av de förmåner vi som arbetsgivare erbjuder våra medarbetare:

  • Friskvårdsbidrag 
  • Som anställd i Leksands kommun gäller kollektivavtal om pensioner, KAP-KL och AKAP-KL. Vi erbjuder våra äldre anställda att minska sin arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas. Syftet är att öka förutsättningarna för våra äldre anställda att arbeta till 65 års ålder eller längre samt att stärka möjligheten att behålla och överföra kompetens inom kommunen.
  • För att uppmuntra våra medarbetare till en sund livsstil, har du som medarbetare på Leksands kommun möjlighet till rabatterat träningskort på Leksandshallen.
  • För att skapa möjlighet för dig som medarbetare i Leksands kommun att jobbpendla erbjuder vi möjligheten att köpa ett årskort hos Dalatrafik till ett förmånligt pris. Erbjudandet gäller för dig som är tillsvidareanställd eller som är anställd under minst ett år.
  • I Leksands kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom rökfri arbetstid. Vi stöttar också våra medarbetare som vill sluta röka genom att erbjuda rökavvänjningshjälp.
  • Leksands kommuns medarbetare kan årsvis byta semesterdagstillägget mot lediga dagar. Detta innebär för den som är under 40 år fem extra lediga dagar med lön och för den över 40 år sex extra lediga dagar med lön.

Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individnivå, på gruppnivå och på organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättningen är att proaktivt verka för god hälsa och genom detta sänka sjukfrånvaro och minska behov av rehabiliteringsinsatser.

Både ledare och medarbetare i Leksands kommun bidrar till att utveckla verksamheten i syfte att tillgodose våra medborgares behov på bästa sätt.

Våra medarbetares engagemang och motivation är av avgörande betydelse för verksamhetens resultat. Medarbetarskapet i Leksands kommun ska kännetecknas av att varje medarbetare tar ett stort ansvar för sitt eget arbete, deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet, respekterar arbetskamraters och medborgares lika värde, söker och delar med sig av information och kunskap, samarbetar med kollegor och bidrar till en god stämning och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Som medarbetare tar du även ansvar för din egen hälsa och utveckling.

Ledarskapet i Leksands kommun kännetecknas av tydlighet på alla nivåer. Våra ledare är engagerade och bidrar till ett klimat med högt i tak. Vi skapar möjligheter för både verksamhet och medarbetare att utvecklas och uppmuntrar till delaktighet och ansvarstagande med dialogen som verktyg.

Ett väl utvecklat medarbetarskap kompletterar det goda ledarskapet och är varandras förutsättningar.

Kommunen är medlem i Rekryteringslots Dalarna, som är ett nätverk för att attrahera nyckelkompetenser till Dalarna. Rekryteringslots representerar en stor del av arbetslivet: kommuner, landsting, privata företag i många branscher och statliga myndigheter inom länet.

Rekryteringslots Dalarna erbjuder medflyttarservice åt medföljande partner. Kontakta HR-avdelningen om din nyanställde kommer från ett annat län än Dalarna och har en partner som står till arbetsmarknadens förfogande.

Rekryteringslots kan hjälpa medföljande partner att hitta ett arbete genom sina nätverk.

Rekryteringslots hemsida 

Vi ser kompetensutveckling för våra medarbetare som mycket viktigt och nödvändigt för att vi som organisation ska kunna utvecklas i takt med att arbetslivet och arbetsmarknaden förändras. Alla medarbetare ska vara rätt rustade för sitt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutvecklas genom exempelvis kurser, utbildningar, förändrade arbetssätt och nätverkande.

 

Sidan uppdaterad: 2023-02-14