Ordförande för sociala utskottet

Kenneth Dahlström

Telefon: 0247-805 38, 072-725 27 61

E-postadress:

Bild på Kenneth Dahlström