Ordförande för utbildningsutskottet

Tomas Bergsten

Telefon: 0247-802 63

E-postadress:

Bild på Tomas Bergsten