Arbetsträning och coachning

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Enhetschef

David Ytfeldt

Telefon: 0247-806 53

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Arbetsmarknadsenheten (AME) samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, LSS, andra kommuner och olika myndigheter.

För de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning så arbetar vi bl. a med coachning, arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning, arbetsmarknadsinfo, studiebesök och omställningsfrågor. Vi strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår.

Praktik och arbetsträna

Du som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet kan få praktik och arbetsträning på eller via arbetsmarknadsenheten (AME). Praktik är ett sätt att snabbt få kontakt med arbetsmarknaden och att få erfarenhet från arbetslivet. Syftet med att praktisera och arbetsträna är att uppnå egen försörjning(ex. arbete, studier eller sjukersättning).

Så här går det till

Om din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten beställer tjänsten hos oss på arbetsmarknadsenheten, kallas du till oss av en konsulent där ni tillsammans upprättar en planering.

En arbetsmarknadsinsats är bland annat:

Information och vägledning
Vi finns med som ett stöd när det gäller att hitta och förverkliga det man vill och kan arbeta med, att stärka självförtroendet och att våga ta ansvar på nytt för det egna fortsatta livet. Vi ger ett personligt stöd i vad man ska tänka på när man skriver sitt ansökningsbrev, sin CV och meritförteckning samt studiebesök på skolor och/eller företag.

Samordning av arbetsmarknadsinsatser
Tillsammans med handläggaren gör vi uppföljning med jämna mellanrum och stämmer av hur det går och vilka eventuellt nya insatser som behövs.

Arbetsträning och praktik
Genom goda kontakter med arbetsgivare i Leksand och närliggande kommuner hjälper vi till med praktikplatser.

Arbete/praktik för ungdomar

Att minska ungdomsarbetslösheten är en viktig uppgift för Leksands kommun. ungdomar som varit utan arbete en längre tid ges möjlighet att komma ut i en praktik som ger ungdomen erfarenheter, meriter och referenser för framtiden.

Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till arbetssökande på olika språk om vägen till arbete.

Extratjänster

Extratjänster är en subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Kommunen har ett avtal med Arbetsförmidelingen för att kunna erbjuda anställning i form av extratjänst. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att vi erbjuder hjälp till alla 16-19 åringar som inte går i gymnasieskolan, eller som har avslutat gymnasieskolan utan examensbevis.

 

Sidan uppdaterad: 2020-04-16