Politikerförmiddag med Leksands näringsliv

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Anmälan till politikerförmiddag

Välj ämne för pass 1
Välj ämne för pass 2

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

I år utgår de fysiska företagsbesöken under Leksands näringslivsvecka. Istället får du som politiker möta näringslivsrepresentanter och kommunala tjänstemän digitalt under en förmiddag och samtala om förutsättningarna för näringslivets utveckling och tillväxt.

Välkommen till en förmiddag med näringslivet!

Efter ett år av pandemi kan vi konstatera att Leksands näringsliv är stabilt, med undantag för besöksnäringen. Tack vare ett brett och diversifierat näringsliv har vi behållit både företag och arbetstillfällen utan större konsekvenser. Utmaningen i närtid är fortsatt uthållighet och omställning men samtidigt också satsa och invester för framtiden för en hållbar utveckling och tillväxt. 

Vår kommun vilar på hur det privata näringslivet mår och kan bidra med arbetstillfällen, service och tillväxt. Du som förtroendevald politiker kan göra skillnad för näringslivets förutsättningar genom de beslut som fattas. För att ta rätt beslut vill vi på Näringslivsavdelningen ge dig möjligheten att under en förmiddag lyssna till företagen, ställa dina frågor och diskutera förutsättningarna för ett attraktivt Leksand.

 

Anmälan senast 3 mars

Anmäl dig till förmiddagen senast onsdag 3 mars. Förmiddagen är uppdelad i två 40-minuterspass. I formuläret väljer du vilka två ämnen och diskussioner du vill delta i. Inbjudan till Teams-mötet skickas ut fredag 5 mars till den e-postadress du anger i din anmälan.

"Först till kvarn" gäller. Blir antalet anmälningar alltför ojämnt i antalet förbehåller vi oss rätten att omfördela till jämna grupper.

 

Upplägg

Under förmiddagen lyfter vi fyra framgångsfaktorer för näringslivsets utveckling och tillväxt:

  • Besöksnäring 
  • Logistik 
  • Kompetensförsörjning 
  • Bostadsförsörjning

Efter en gemensam samling och inledning följer två 40-minuters pass där ämnena diskuteras separat i fyra grupper. Du som politiker kan alltså välja att delta i två ämnen under förmiddagen.

Varje gruppdiskussion inleds med att näringslivet berättar om sin verklighet utifrån ämnet. Du som politiker har därefter möjighet att ställa frågor och tillsammans har vi sedan en öppen diskussion om gemensamma förutsättningar för ett attraktivt Leksand.

Dagen avslutas med gemensam samling kring de diskussioner som varit och en avslutning. Veckan efter sker en återkoppling via e-post med en sammanställning av förmiddagen. 

 

Program

09.00 Välkommen!

  • Näringslivschef Per Strid inleder
  • Presentation av dagens program, moderatorer och deltagare.
  • Rapport från K.R.O.K - regional kartläggning av näringslivets behov kopplat till pandemin
  • Vi förbereder oss för gruppdiskussionerna

09.30 Gruppdiskussion 1 (40 min)

10.15 - 10.30 Paus

10.30 Gruppdiskussion 2 (40 min)

11.15 Återsamling och avslutning

 

Diskussionsämnen och deltagare

 

Besöksnäringen – Återhämtning och fortsatt tillväxt hos en näring påverkad av pandemin 

Appen Naturkartan guidar besökare i Leksands natur

- Sveriges besöksnäring var inne i en stark tillväxtfas när pandemin slog till och blev snabbt en av de mest drabbade. Men framtidstro, innovation och förmågan att snabbt ställa om verksamheten är något som utmärker många besöksnäringsföretag.

Vilka förutsättningar krävs för näringens återhämtning till årets sommarsäsong? Och vilka är de största möjligheterna och utmaningarna för en stark tillväxt av Leksands besöksnäring på lång sikt? Lyssna till tre representanter från besöksnäringen och tillsammans diskuterar vi ett önskat läge för Leksand som besöksandelning, både för turister och hemester.

Moderator: Caroline Staaf, projektanställd företagslots, Falun-Borlänge regionen

Näringsliv: Rony Forsberg, vd, Leksands Strand, Staffan Malmqvist, vd, Masesgården och Långbergs, Zanna Brodin, intendent, Alfvéngården.

Tjänstepersoner: Kristina Backlund, kommunikation- och beredskapschef, Lotta Magnusson, vd Visit Dalarna AB

 

Bostadsförsörjning - från planer till inflyttning

Kulturkalaset 2018

- En av de mest konkreta delarna i kommunens vision är att Leksand ska vara en kommun med 18 000 invånare. Det är cirka 2 000 fler än vad vi är idag. Samtidigt råder bostadsbrist liksom i 243 av Sveriges 290 kommuner.
 
För att uppnå visionen behövs en omfattande nyproduktion, med olika slags bostäder och upplåtelseform. Men det är dyrt att bygga nytt. I Sverige har byggpriserna ökat kraftigt jämfört med konsumentprisindex och de är orimligt höga jämfört med priserna i våra grannländer och övriga Europa. Dessutom finns en avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark.
 
Diskussionen leds av Frida Lacis, projektledare för exploatering, som tillsammans med representanter inom bostadsutveckling belyser förutsättningar och möjligheter för framgångsrik och modern bostadsförsörjning.
 

Moderator: Frida Lacis, projekledare för exploatering, Leksands kommun

Näringsliv: Anders Eklund, vd Leksandsbostäder, fler representanter kommer ansluta

Tjänstepersoner: Åke Sjöberg, sektorschef för samhällsutveckling, Anna Ograhn, stadsarkitekt

 

Logistik - tillväxt- och hållbarhetsfaktor för Leksands kommun

järnvägskorsning

- Tillgång till logistiklösningar blir en allt mer avgörande för faktor för tillväxt i samhället. Självklart ska vi alla sträva mot hållbara transporter och handla och agera lokalt när det är möjligt.
 
Oavsett behöver människor och varor förflyttas kortare eller längre sträckor för att samhället ska fungera. En inte alltför försiktig analys inför framtiden är att kommuner som insett värdet av logistiklösningar kommer att ligga i framkant inom näringslivet. Det innebär inte bara arbetstillfällen utan också möjligheter till utveckling och tillväxt.
 
Diskussionen leds av näringslivschef Per Strid som har med sig företagare verksamma inom logistik och transport.
 

Moderator: Per Strid, chef för näringslivsutveckling och exploatering, Leksands kommun

Näringsliv: deltagare ej klara

Tjänstepersoner: Lars Lindblom, trafikingenjör

 

Kompetensförsörjning - Nuläge och framtid för en attraktiv arbetsmarknad i Leksands kommun

Det är viktigt för vår långsiktiga kompetensförsörjning att unga ser kommunen som en intressant arbetsgivare. I februari varje år får därför alla kommunens åttondeklassare information om kommunen som arbetsgivare, träffa yrkesrepresentanter, göra yrkestest och göra två dagars praktik. Bilden är från informationsdagen i kommunhusets plenisal och kommunikationschef Maria Bond visar yrkestestet för en grupp elever.

- Ett attraktivt Leksand som lockar fler invånare kräver en lika attraktiv arbetsmarknad och förutsättningar för att nå den.

Lyssna till tre av kommunens största arbetsgivare och deras förutsättningar på den fria marknaden för att attrahera talang och kompetens på både kort och lång sikt med Leksands kommun som verksamhetsort.

Gemensamt diskuterar vi vår arbetsmarknad och vad vi ser för möjligheter till samverkan och samarbete som bidrar till visionen om ett attraktivt Leksand.

Moderator: Brita Klingberg, näringslivsutvecklare, Leksands kommun

Näringsliv: Mikael Wilén, HR-ansvarig, Skoglunds, Maria Thulemark, t.f. HR-chef, Clas Ohlson, Anneli Pettersson, vd Anneli Omsorg, Neda Mostofi, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Dalarna

Tjänstepersoner: Hanna Trädgård Oscarsson, HR och säkerhetskyddschef, David Ytfeldt enhetschef AME, Anneli Morberg, ordförande SSA-rådet

 

Inbjudan till Teams

Själva inbjudan med länk till Teams-mötet skickas ut fredag 5 mars till den e-postadress du anger i din anmälan. Instruktioner för att ansluta hittar du i din inbjudan.

Sidan uppdaterad: 2021-02-25