Politikerförmiddag med Leksands näringsliv

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I år utgår de fysiska företagsbesöken under Leksands näringslivsvecka. Istället får du som politiker möta näringslivsrepresentanter och kommunala tjänstemän digitalt under en förmiddag och samtala om förutsättningarna för näringslivets utveckling och tillväxt.

Välkommen till en förmiddag med näringslivet!

Efter ett år av pandemi kan vi konstatera att Leksands näringsliv är stabilt, med undantag för besöksnäringen. Tack vare ett brett och diversifierat näringsliv har vi behållit både företag och arbetstillfällen utan större konsekvenser. Utmaningen i närtid är fortsatt uthållighet och omställning men samtidigt också satsa och invester för framtiden för en hållbar utveckling och tillväxt. 

Vår kommun vilar på hur det privata näringslivet mår och kan bidra med arbetstillfällen, service och tillväxt. Du som förtroendevald politiker kan göra skillnad för näringslivets förutsättningar genom de beslut som fattas. För att ta rätt beslut vill vi på Näringslivsavdelningen ge dig möjligheten att under en förmiddag lyssna till företagen, ställa dina frågor och diskutera förutsättningarna för ett attraktivt Leksand.

 

Program för dagen

09.00 Inledning och välkommen!

 • Näringslivschef Per Strid inleder
 • Presentation av dagens program, moderatorer och deltagare.
 • Rapport från K.R.O.K - regional kartläggning av näringslivets behov kopplat till pandemin
 • Vi förbereder oss för gruppdiskussionerna

09.30 Gruppdiskussion 1 (40 min)

10.15 - 10.30 Paus

10.30 Gruppdiskussion 2 (40 min)

Efter en gemensam samling och inledning följer två 40-minuters pass där ämnena diskuteras separat i fyra grupper. Du har fått en Teams-inbjudan för varje diskussionspass.

Varje gruppdiskussion inleds med att näringslivet berättar om sin verklighet utifrån ämnet. Du som politiker har därefter möjighet att ställa frågor och tillsammans har vi sedan en öppen diskussion om gemensamma förutsättningar för ett attraktivt Leksand.

11.15 Återsamling och avslutning

Dagen avslutas med gemensam samling kring de diskussioner som varit och en avslutning. Veckan efter sker en återkoppling via e-post med en sammanställning av förmiddagen. 

 

Diskussionsämnen, gäster och deltagare

 

Besöksnäringen – Återhämtning och fortsatt tillväxt hos en näring påverkad av pandemin 

Appen Naturkartan guidar besökare i Leksands natur

- Sveriges besöksnäring var inne i en stark tillväxtfas när pandemin slog till och blev snabbt en av de mest drabbade. Men framtidstro, innovation och förmågan att snabbt ställa om verksamheten är något som utmärker många besöksnäringsföretag.

Vilka förutsättningar krävs för näringens återhämtning till årets sommarsäsong? Och vilka är de största möjligheterna och utmaningarna för en stark tillväxt av Leksands besöksnäring på lång sikt? Lyssna till tre representanter från besöksnäringen och tillsammans diskuterar vi ett önskat läge för Leksand som besöksandelning, både för turister och hemester.

Näringslivet representeras av:

 • Zanna Brodin, Alfvéngården

 

Zanna jobbar som intendent på Alfvéngården. Hugo Alfvéns hem ligger naturskönt intill Österdalälven och erbjuder idag guidade visningar där besökare får uppleva Hugo Alvéns musik och hem.
 
 • Rony Forsberg, Leksand Resort 

Rony är nytillträdd vd på Leksands Resort som driver utvecklingen av Leksands strand, Leksands sommarland och Mat vid Siljan framåt. 

 • Staffan Malmqvist, Villa Långbers, Masesgården, Gyllene Hornet, Klockargården och Korstäppans herrgård 

Staffan driver idag inte mindre än fem hotell i Leksands kommun, där varje hotell har en egen identitet och målgrupp. 

 • Lotta Magnusson, Visit Dalarna 

Lotta är chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna och arbetar med Dalarnas långsiktiga utvecklingsplaner som destination. 

 • Niclas Johansson, Visit Dalarna 

Niclas är projektledare för Visit Dalarnas Covid-19 projekt samt för evenemang och har bra koll på sommarens läge för besöksnäringen i Dalarna. 

Moderator: Caroline Staaf, projektanställd företagslots, Falun-Borlänge regionen

Deltagande tjänstepersoner: Kristina Backlund, kommunikation- och beredskapschef

 

Bostadsförsörjning - från planer till inflyttning

Kulturkalaset 2018

- En av de mest konkreta delarna i kommunens vision är att Leksand ska vara en kommun med 18 000 invånare. Det är cirka 2 000 fler än vad vi är idag. Samtidigt råder bostadsbrist liksom i 243 av Sveriges 290 kommuner.
 
För att uppnå visionen behövs en omfattande nyproduktion, med olika slags bostäder och upplåtelseform. Men det är dyrt att bygga nytt. I Sverige har byggpriserna ökat kraftigt jämfört med konsumentprisindex och de är orimligt höga jämfört med priserna i våra grannländer och övriga Europa. Dessutom finns en avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark.
 
Diskussionen leds av Frida Lacis, projektledare för exploatering, som tillsammans med representanter inom bostadsutveckling belyser förutsättningar och möjligheter för framgångsrik och modern bostadsförsörjning.
 
Näringslivet representeras av:
 
 • Cattis Karlsson, Fastighetsbyrån 
Cattis är franchisetagare och har jobbat som mäklare i 33 år och har väl vad man kalla för en minst sagt gedigen kunskap inom bostadsmarknaden i länet.

 • Stefan Persson, Skoglunds fastigheter
Stefan är fastighetschef och har jobbat hos Skoglunds i 9 år och varit fastighetschef sedan 2017.
 
 • Anders Eklund, Leksandsbostäder
Anders har varit vd hos Leksands bostäder i strax över ett år nu och kommer närmast från SISAB (skolfastigheter i Stockholm).
 
 • Sakarias Winberg, Företagarna i Leksand 
Sakarias har engagerat sig i utbildningsfrågor som kommunalråd och är nu ordförande i Företagarna Leksand.
 

Moderator: Frida Lacis, projekledare för exploatering, Leksands kommun

Tjänstepersoner: Åke Sjöberg, sektorschef för samhällsutveckling, Anna Ograhn, stadsarkitekt

 

Logistik - tillväxt- och hållbarhetsfaktor för Leksands kommun

järnvägskorsning

- Tillgång till logistiklösningar blir en allt mer avgörande för faktor för tillväxt i samhället. Självklart ska vi alla sträva mot hållbara transporter och handla och agera lokalt när det är möjligt.
 
Oavsett behöver människor och varor förflyttas kortare eller längre sträckor för att samhället ska fungera. En inte alltför försiktig analys inför framtiden är att kommuner som insett värdet av logistiklösningar kommer att ligga i framkant inom näringslivet. Det innebär inte bara arbetstillfällen utan också möjligheter till utveckling och tillväxt.
 
Diskussionen leds av näringslivschef Per Strid som har med sig företagare verksamma inom logistik och transport.
 
Representanter från näringslivet:
 
 • Antti Vainio, näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammare
 • Anton Hellström, produktionschef, Instabox
 • Jörgen Fernvik, produktchef, Bergkvist Siljan AB
 

Moderator: Per Strid, chef för näringslivsutveckling och exploatering, Leksands kommun

 

Kompetensförsörjning - Nuläge och framtid för en attraktiv arbetsmarknad i Leksands kommun

Det är viktigt för vår långsiktiga kompetensförsörjning att unga ser kommunen som en intressant arbetsgivare. I februari varje år får därför alla kommunens åttondeklassare information om kommunen som arbetsgivare, träffa yrkesrepresentanter, göra yrkestest och göra två dagars praktik. Bilden är från informationsdagen i kommunhusets plenisal och kommunikationschef Maria Bond visar yrkestestet för en grupp elever.

- Ett attraktivt Leksand som lockar fler invånare kräver en lika attraktiv arbetsmarknad och förutsättningar för att nå den.

Lyssna till tre av kommunens största arbetsgivare och deras förutsättningar på den fria marknaden för att attrahera talang och kompetens på både kort och lång sikt med Leksands kommun som verksamhetsort.

Gemensamt diskuterar vi vår arbetsmarknad och vad vi ser för möjligheter till samverkan och samarbete som bidrar till visionen om ett attraktivt Leksand.

Näringslivet representeras av:

 • Mikael Wilén, Skoglunds

Mikael är HR-ansvarig för Skoglundsbolagen vilka innefattar Skoglunds Fastigheter, Skoglunds Bygg, Skoglunds Måleri, Leksands Maskinparter och AB Mora Byggservice. 

 • Maria Thulemark, Clas Ohlson

Maria är t.f. HR-chef och har arbetat för Clas Ohlson sedan 7 år tillbaka.

 • Anneli Pettersson, Anneli Omsorg

Anneli är grundare och vd för Anneli Omsorg, hemtjänst och tjänster inom städ och service med bakgrund från kommunal verksamhet.

 • Neda Mostofi, Arbetsförmedlingen Dalarna

Neda är företagsrådgivare för mellersta Dalarna och kontaktperson för Leksands kommun.

 

Moderator: Brita Klingberg, näringslivsutvecklare, Leksands kommun

Tjänstepersoner: Hanna Trädgård Oscarsson, HR och säkerhetskyddschef, David Ytfeldt enhetschef AME, Anneli Morberg, ordförande SSA-rådet

 

Inbjudan till Teams-möten

Du får 4 Teams-inbjudningar för varje del av programmet: Inledning, Diskussionspass 1, Diskussionspass 2 och Avslutning. Saknar du en inbjudan kontaktar du Brita Klingberg, brita.klingberg@leksand.se, 0247-800 29, 072-518 74 72

 

Vid förhinder

Får du förhinder till att delta under förmiddagen meddelar du Brita Klingberg, brita.klingberg@leksand.se, 0247-800 29, 072-518 74 72.

 

Sidan uppdaterad: 2021-09-02