Nätverk och samarbeten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du länkar till företag, organisationer och nätverk som du kan ha nytta av som företagare.

Affärsutveckling och starta eget

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller både företag som är i startup fas och befintliga företag.

Coompanion utvecklar kooperativt företagande och erbjuder skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning.

Nyföretagarcentrum erbjuder branschoberoende och kostnadsfri nyföretagarrådgivning till dig som funderar på att starta eget. Ett bra tips är att också besöka Verksamt.se med praktisk och nyttig information och service från olika myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Verksamt vänder sig även till personer som redan driver och vill utveckla sitt företag. 

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Syftet är att bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna och vara till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga genom att erbjuda välutvecklade processer till nya entreprenörer såväl som etablerade företag.

Business Sweden erbjuder tjänster till företags internationalisering, som kvalificerad rådgivning och etableringsstöd. Uppdraget är att Sverige ska bli mer attraktivt att göra affärer med och bidrar därför med expertis för att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Erbjuder även tjänster för investeringar i Sverige.

Exportkreditnämnden, EKN är en affärspartner till exporterande företag och banker. De försäkrar små och stora affärer i de flesta av världens länder. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

Föreningar och organisationer

Dalarna Business är en förening av företag i Dalarna, för alla företag i Dalarna.

Företagarna Leksand är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation Företagarna verkar för att skapa förutsättningar att starta, driva och utveckla och äga företag.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor att verka och växa.

Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsägd, oberoende och opolitisk ideell organisation som grundats av regionens företag. Uppdraget är att utveckla och underlätta handel, nationellt och internationellt, påverka politiska beslut som stöder regionen och företagen, samt erbjuda affärsnätverk och utbildningar.

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. De arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag och stöttar medlemmar med lösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning.

Myndigheter

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan människor/kommuner och regering/riksdag och centrala myndigheter. Myndigheten arbetar med att ge tillstånd och utöva tillsyn till övergripande samhällsplanering.

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna.

Bolagsverket ansvarar för register och statistik om företag och föreningar.

Kommerskollegium ansvarar för Sveriges utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en fri handel inom och utanför EU.

Näringsdepartementet ansvarar för regeringens näringslivspolitik.

Patent- och registreringsverket ansvarar för registrering av företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

Skatteverket ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Tillväxtverket ansvarar för att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Verksamt.se är ett samarbete med en webbplats med praktisk och nyttig information och service från Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket med flera, för personer som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

Sidan uppdaterad: 2023-01-03