Projektstöd

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hållbarhetsstrateg

Anna Tägtström-Visconti

Telefon: 0247-803 24

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Tällbergs järnvägsstation

Länsstyrelsen Dalarna arbetar med riktade program som ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning på landsbygden.

Länsstyrelsen erbjuder flera olika slags stödformer, som är  integrerade i Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Inom följande områden kan man söka företagsstöd:

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring
 • Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd "lokalt" och "nya jobb"
 • Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogas

Inom följande områden kan man söka projektstöd:

 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar 

Projektstöd

Duo Dalälvarna

Inom kompetensutveckling och rådgivning, som också är projektstöd, kommer upphandling att ske av Länsstyrelsen och i vissa fall kommer det att göras utlysningar. Information om upphandlingsarbetet och utlysningar kommer att finnas på hemsidan.

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Prioriteras

Prioriteringar görs utifrån lokala utvecklingsstrategier som tas fram för varje utvecklingsområde.

Ansökan

Ansökan ska ske på fastställd blankett, se Jordbruksverkets hemsida. För mer information se övriga länkar eller kontakta näringslivsavdelningen.

Jordbruksverket

Sidan uppdaterad: 2019-03-19