Vikarie inom utbildningssektorn

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avdelningschef

Annica Sandy Hedin

Telefon: 0247-801 79

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Bild på Annica Sandy Hedin

Avdelningschef

Lena Nordlund

Telefon: 0247-805 57

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Du inspirerar unga med kunskap
Du inspirerar unga med kunskap

Som timvikarie inom utbildningssektorn arbetar du varje dag med att inspirera unga med kunskap. Som vikarie kan du välja att arbeta bland Leksands kommuns grundskolor, fritids och förskolor.

Jobba som vikarie inom utbildningssektorn

Genom grundskolan, fritids och förskolans vikariebank kan du som lärare, obehörig lärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, obehörig barnskötare och elevassistent arbeta.  Du kan arbeta i alla våra verksamheter förskolor, förskoleklass, årskurs 1-9, särskolor, fritidshem och specialverksamheter. Du väljer själv vilken eller vilka områden du vill arbeta inom. 

Dina arbetsuppgifter som vikarie inom skolan och förskolan varierar beroende på vilket området du kommer att arbeta inom.  För oss i Leksands kommun är det alltid vikigt att sätta barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Vi arbetar alltid aktivt med att skapa en bra lärmiljö. 

 skolelev och lärareBarn som leder i skogenEducation - Pupils at primary or elementary school doing their homework or having a school test 

Förskolan 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 år fram till skolstart. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för barnens skull, även om den också ska göra det möjligt för vårdnadshavaren att arbete eller studera. 

Fritids, fritidshem

Alla 6-12-åringar kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns också fritidsgårdsverksamhet i kommunen.

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de åtta grundskolorna i kommunen

Grundskolan 

I Leksands kommun finns sju kommunala grundskolor och två fristående grundskolor. 

Skolornas huvuduppdrag är att ge alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. Skolan ska också hjälpa barnen att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolans grundsyn och verksamhet präglas av en grundläggande uppfattning om alla människors lika värde. Därför finns en aktiv plan mot kränkande behandling i alla skolor. 

Läs mer om kommunens skolor och förskolor 

Kontakta oss

Förskolan

Lena Nordlund 

Grundskolan

Annica Sandy Hedin

barn ritar

Sidan uppdaterad: 2021-01-12