Vikarie i vård och omsorg

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bemanningsenheten

E-postadress:

Besöksadress: Faluvägen 12

Postadress: 793 80 Leksand

06.30-09.30

13.00-15.30

Bemanningskoordinator/Systförv

Magnus Qvist

Telefon: 0247-804 35

E-postadress:

Besöksadress: Faluvägen 12, 79330 Leksand

Bild på Magnus Qvist
Du gör vardagen enklare för människor
Du gör vardagen enklare för människor

Som timvikarie inom vård och omsorg får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet.

Vikarie inom vård och omsorg 

Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.

bild på vårdÄldre damer är på promenadKulturkalaset 2018

Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper många olika människor för att de ska klara av sin vardag i hemmet. Det är ett omväxlande och spännande arbete med många olika möten med människor. Hemtjänsten gör det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem.

Varierande arbetsuppgifter från stort till smått kan vara att hjälpa till med mat och dryck, påklädning, förflyttning, personlig hygien, ledsagning och promenader, att känna trygghet och att bryta isolering. Serviceinsatser är tvätt, renbädd, inköp och städ.

Läs mer om hemtjänsten

"Jag vill rekommendera andra att söka sig till Leksands kommun för det är en kommun som ligger i framkant, som vill utvecklas och där du kan göra karriär". säger Pär Söderberg undersköterska inom hemtjänsten. 

Särskilt boende

Särskilt boende vänder sig till äldre som inte längre kan bo kvar hemma på grund av ett ökat vård- och omsorgsbehov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt för att hjälpa de äldre. Arbetet utgår från individens fysiska, psykiska samt sociala behov.

Som omvårdnadspersonal på särskilt boende arbetar du tillsammans med kollegor, där ni tillsammans arbetar för att ge de äldre en god omvårdnad utifrån individuella behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra den boendes tillvaro meningsfull och stimulerande.

I Leksands kommun finns det fem särskilda boenden. Det är Björkbacken, Tibble, Edshult, Solhem och Limsjögården.

Läs mer om särskilda boende 

LSS

LSS innebär lagen om stöd och service och består av 10 olika insatser varav kommunen står för 9 av insatserna. Insatserna ska främja goda levnadsvillkor för de som berörs av LSS. Vi inom kommunen har ansvar för gruppbostäder, servicebostad, boendestöd, daglig verksamhet, korttids, fritids, ledsagare, kontaktperson och avlösare. Insatserna utformas individuellt efter varje individ i en genomförandeplan och syftar till att varje person ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället och så självständiga som det går.

Du kan förvänta dig ett roligt och omväxlande jobb där du gör märkbar skillnad i människors vardag så att de kan leva ett aktivt, självständigt  och meningsfullt liv utefter deras resurser. Att jobba med människor med funktionsvariationer är ett väldigt varierande jobb där du stöttar dem i deras vardag.

Läs mer om LSS 

"Jag trivs att jobba med människor som behöver hjälp" säger Marcus Tumuti Ngambi, vikarie inom vård och omsorg.

Som undersköterska gör du skillnad varje dag! 

Sidan uppdaterad: 2019-04-23