Vikarie inom grundskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du inspirerar unga med kunskap
Du inspirerar unga med kunskap

Som timvikarie inom grundskolan arbetar du med att inspirera unga med kunskap på våra grundskolor och fritidshem. Vi tar emot digitala ansökningar genom annons på Leksands kommuns hemsida samt på Arbetsförmedlingens Platsbank under tiden 20220627-20220731.

Jobba som vikarie

I grundskolan och på våra fritidshem kan du vikariera som lärare, fritidspedagog och elevassistent.  Du kan arbeta i alla våra verksamheter årskurs 1-9, särskolor och fritidshem.  

Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilket området du kommer att arbeta inom.  För oss i Leksands kommun är det alltid vikigt att sätta barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Vi arbetar alltid aktivt med att skapa en bra lärmiljö. 

 skolelev och lärareBarn som leder i skogenEducation - Pupils at primary or elementary school doing their homework or having a school test 

Grundskolan 

I Leksands kommun finns sju kommunala grundskolor och två fristående grundskolor. 

Skolornas huvuduppdrag är att ge alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. Skolan ska också hjälpa barnen att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolans grundsyn och verksamhet präglas av en grundläggande uppfattning om alla människors lika värde. Därför finns en aktiv plan mot kränkande behandling i alla skolor. 

Läs mer om kommunens skolor

Fritids, fritidshem

Alla 6-12-åringar kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns också fritidsgårdsverksamhet i kommunen.

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de åtta grundskolorna i kommunenbarn ritar

Har du frågor kontakta Margareta Saras 0247-805 84

Sidan uppdaterad: 2022-05-31