Grundskoleelever

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det är viktigt för vår långsiktiga kompetensförsörjning att unga ser kommunen som en intressant arbetsgivare. I februari varje år får därför alla kommunens åttondeklassare information om kommunen som arbetsgivare, träffa yrkesrepresentanter, göra yrkestest och göra två dagars praktik. Bilden är från informationsdagen i kommunhusets plenisal och kommunikationschef Maria Bond visar yrkestestet för en grupp elever.

Varje år tar kommunen emot åttondeklassare för praktik inom många olika yrken. Förhoppningsvis väcks ett intresse för något yrkesområde som kan inspirera dig till ett framtida studie- och yrkesval.

Varje år får du som elev, genom praktiken, lära känna kommunen och se vilken viktig verksamhet vi bedriver och vilken stor bredd på yrken vi har.

Du praktiserar inom något av våra yrken under fem dagar. När du är tillbaka på skolan får du reflektera över vad du lärt dig och hur du upplevt dina dagar hos oss. Vår förhoppning är att praktikplatserna får ta del av den feedbacken också.

Varför praktikplatser?

Målet är att erbjuda praktikplatser i våra verksamheter till samtliga åttondeklassare.

Att få praktisera i våra verksamheter är för er ett utmärkt sätt att få lära känna kommunen och se vilken viktig verksamhet vi bedriver och vilken stor bredd på yrken vi har. Förhoppningsvis väcker vi ditt intresse för något yrkesområde och kan inspirera dig till ett framtida studie- och yrkesval.

Bland de elever som hittills praktiserat hos oss är det många som reflekterat över att det "inte alls var som de trott, utan mycket bättre!".

Vi hoppas att de möten du har med oss alla i kommunen bidrar till att ditt intresse för att arbeta hos oss i framtiden väcks.

Sidan uppdaterad: 2023-02-27