SSA - Samverkan | Skola | Arbetsliv

Bilder till Leksands Kommun. Trafik

Skola-arbetslivsgruppen är till för att främja samverkan och skapa fler möten mellan skolan och näringslivet i Leksands kommun.