Om skola och arbetsliv (SSA)

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lärare

Anneli Morberg

Telefon: 0247-804 39

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Framtidens medarbetare finns i skolan! Samverkan mellan skola och arbetsliv fyller en viktig funktion för eleverna i Leksand. Under skolgången ska de få möjlighet att samla på sig kunskap om arbetslivet för sen kunna göra sina studie- och yrkesval.

Genom mötet med förebilder från näringslivet klarnar ofta elevernas framtidsutsikter vilket gör dem mer motiverade och det i sin tur leder till en större måluppfyllelse. Arbetslivet får i sin tur möjlighet att ta del av elevernas kunskaper och lära känna morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer.

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som verkar för följande:

 • Öppna skolan mot omvärlden.
 • Öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskap.
 • Öka arbetslivets kunskaper om skola och utbildningsvägar.
 • Få till samarbete mellan skolan och arbetslivet.
 • Stimulera till undersökande och kreativa arbetssätt för skolor och elever och stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsanda.
 • Skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten,
  sommarjobb och framtida anställningar.
 • Skapa möten mellan olika generationer och olika
  verksamheter.

Medfinansiärer

Flera företag bidrar till att vi har ett starkt samarbete skola och arbetsliv och de sätter in extra medel till skola-arbetslivsfonden. De är oerhört viktiga för att samverkan skola-arbetsliv ska kunna utvecklas i vår kommun.

Koordinator/samordnare

 • Anneli Morberg

Skolan

Utbildningssektorn

 • Carin Fredlin, sektorchef
 • Annica Sandy-Hedin, grundskolechef

Gymnasiet

 • Marcus Zetterlund, rektor

Grundskolan

 • Johan Nilsson, rektor
 • Erika Hemptenmacher, rektor (reserv)

Leksands friskolor

 • Helena Thunell, studie- och yrkesvägledare Excel

Vuxenutbildningen

 • Camilla Mattsson, Stiftelsen Hantverk och utbildning

Studie- och yrkesvägledning

 • Carin Ek, Praosamordnare Sammilsdal
 • Pernilla Danielsson, reserv grundskolan
 • Åsa Matsson-Andrén, gymnasiet

Arbetslivsrepresentanter

Näringslivsavdelningen

 • Martina Stenvall
 • Tobias Mårtensson (reserv)

Företagarna

 • Mats Nobelius
 • Vakant (reserv)

Leksands sparbank

 • Linda Gudmundsson
 • Jennie Holfve (reserv)

Skoglundsföretagen

 • Mikael Wilén
 • Stefan Persson (reserv)

Leksand handel

 • Gunilla Nielsen/Anders Lokgård

Besöksnäringen

 • Vakant

 • Leksands sparbank
 • Bergkvist Siljan Insjön AB
 • Stiftelsen Hantverk och utbildning
 • Upplev Tällberg AB
 • Handelsbanken
 • Nils Skoglund AB
 • Dala Energi AB
 • Leksands bröd AB
 • Mårtas Livsmedel AB
 • Tomoku Hus AB
 • Leksandsdörren AB
 • Svenska Manometerfabriken AB
 • Karl Hedin
 • Imagon AB
 • IT System i Dalarna AB
 • Leksand handel
 • Lundells Bok & Papper AB
 • Siljans konditori, Leksand AB
 • Skoglunds
 • Technigence AB

Praktikverktyget Tillarbetslivet.nu

Tillarbetslivet.nu är ett gemensamt digitalt praktikverktyg där lärare, elever och företag möts och som underlättar planering och administration kring praktik för högstadiet, gymnasiet och  Vuxenutbildningen.

Plattformen utvecklas av Sambruk, en förening för kommunal verksamhetsutveckling och som utvecklar och erbjuder it-tjänster. Tillarbetslivet.nu används för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Till Sambruks hemsida

 • Hantera kontaktuppgifter och information om arbetsplatser i en databas
 • Lägga in tidsperioder för prao
 • Ackvirera platser till prao via förfrågningar till arbetsplatser
 • Skicka information om prao till arbetsplatser
 • Matcha elever och arbetsplatser optimalt inför praoperioder
 • Se statistik och historik över prao
 • Administrera platser för APL eller praktik
 • Hantera fördelning av sommarjobb

Verktyget är gratis för alla användare som köpts in av Leksands kommun för att förenkla samverkan mellan skola och arbetsliv.

Registrera din arbetsplats på tillarbetslivet.nu för att ta emot elever i årskurs 8 och 9 för Prao eller gymnasiets yrkeselever för APL. Genom några enkla inloggningssteg registrerar du din arbetsplats, en kontaktperson, information om arbetsuppgifter och arbetsplatsen samt hur många elever och i vilka perioder din arbetsplats kan ta emot elever. När din arbetsplats är registrerad ser skolan vilka platser som finns att tillgå och kan matcha plats och elev.

Som lärare lägger du upp, eller tar bort praktikperioder, och fördelar även ut elever till företag, eller hjälper elever att söka egen plats via plattformens praktikbank. Du kan även via plattformen skicka ut information till eleverna innan praktikperioden börjar.

Anneli Morberg är SSA-koordinator och ansvarig för plattformen i Leksands kommun. Du når henne via mejl skola.arbetsliv@leksand.se eller på telefon 0247-804 39.

Under vårterminen 2022 veckorna 4, 5, 6 och 17, 18 kommer högstadieelever i åk 8 och åk 9 att gå ut på prao. 

Nyhetsbrev

Vill du få löpande information om vad som händer i projektet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut som ett mejl några gånger per år.

Sidan uppdaterad: 2023-03-06