Seminarier

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Cheerful young woman in red shirt listening to coworkers discuss something during meeting around large table in small office

Välj mellan ett 20-tal olika seminariepass. Du kan endast delta i våra seminarium om du bokat biljett för hela konferensen. Du måste anmäla dig till hela konferensen innan du kan anmäla dig till de seminarier du önskar delta vid.

Alla seminariepass den 11 maj är i  Leksands gymnasiums lokaler. Till Leksands gymnasium är det  5-10 minuters promenad från Tegera Arena. Seminairepassen har ett maxantal deltagare. 

Varje seminariepass genomförs vid samtliga tre tillfällen. Är ett pass fullbokat för en tid väljer du samma pass fast på en annan tid:

 • Pass 1: 13.20-14.00
 • Pass 2: 14.20 -15.00
 • Pass 3: 15.20-16.00

Mellan klockan 14-16 serveras fika i skolans café.

På våning 1 finns salarna: 1126, 1125, 1106, 1107, 1108, 3106, Valrossen och Green Room.

På våning 2 finns salarna: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1224, 1225, 2202, 2206, 2208, 3203, 3205.

Valbara seminariepass

Sex barn springer glatt framåt med ryggen mot kameran.

Presenteras av

Arbetsmarknadskunskap

Föreläsare

Astrid Christians, kommunikatör Arbetsmarknadskunskap Dalarna

Linn Bergh, Verksamhetsutvecklare Arbetsmarknadskunskap Sverige.

Sal

Valrossen

Maxantal deltagare

80

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Snowflakesgenerationen, iGenerationen, zoomers och post-millenniegenerationen är andra namn för dagens ungdomar men vilka är egentligen generation Z och varför är det viktigt att bygga positiva broar mellan skola och näringsliv? Generation Z är digitala infödingar som fötts in i internetanvändningen och växt upp med både smartphone, surfplatta och dator – de är den första generationen som aldrig upplevt ett liv utan internet.

Arbetsmarknadskunskap arbetar i gränslandet mellan skola och näringsliv och träffar årligen 60 000 elever och arbetsgivare. Hur kan olika generationer mötas och varför är det så viktigt? Arbetsmarknadskunskap bygger broar för att minska missmatchen på arbetsmarknaden. Vad kan skolan göra? Vad kan arbetsgivaren göra? Vad kan vi göra tillsammans?

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap på deras hemsida.

Tecknad ritning på människor. En världskarta i bakgrunden.

Illustratioen är gjord av Gabriel Wentz.

Presenteras av

UHR - Universitets- och högskolerådet

Föreläsare

Nichlas Malmdahl från Universitets- och högskolerådet (Erasmus+) tillsammans med Rickard Servin och Nahed Alwani från Yrkesakademin.

 

Sal

1202

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Vad är fördelarna med internationellt samarbete - för individen, för din organisation, din region eller för Sverige? Kan skola och arbetsliv jobba tillsammans i projekt? Vad har andra gjort och hur har de gjort? Hur kan den som vill, ta första steget mot ett internationellt projekt? Välkomna att höra mer om och diskutera möjligheterna inom de program som UHR har hand om. Du får också träffa projektägare som redan gjort resan och kan ge dig goda råd. 

Läs mer om UHR - Universitets- och högskolerådet på deras hemsida.

En pojke mekar med en cykel.

Presenteras av

STARTcentrum Social Impact.

Föreläsare

Mia Carlén, projektledare E-kampen.

Sal

1106

Maxantal deltagare

32

Vänder sig till

Alla

Innehåll

”Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. (Lgr11)

 • Vad menas med detta och hur man vi omsätta detta i praktiken?
 • Hur kan vi jobba så att eleverna kan utveckla sina entreprenöriella kompetenser?
 • Vilka effekter ger entreprenöriellt lärande?

Detta och mer kommer vi att visa på under detta seminarium. 

Vi kommer även att presentera E-kampen. Ett konkret, enkelt och roligt koncept för årskurs 7-9. Här får eleverna testa på att omsätta en idé och driva företag under 2 dagar i skolan i koppling till de globala målen. En övning som skapar motivation och kreativitet hos eleverna med det praktiska i fokus. E-kampen använder företagande som verktyg för att främja de kompetenser eleverna så väl behöver på en framtida arbetsmarknad vare sig man ser sig själv som företagare, anställd, forskare eller politiker.  

Läs mer om STARTcentrum på deras hemsida.

Mattias Walan, verksamhetsledare och Viktoria Grönkvist, projektledare på Framtidsfrön.

Presenteras av

Framtidsfrön

Föreläsare

Mattias Walan, verksamhetsledare och Viktoria Grönkvist, projektledare på Framtidsfrön.

Sal

2206

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Hur kan vi öka elevernas motivation och förståelse av vad undervisningen ska leda till i framtiden? Ett lyckat sätt är att skapa skarpa uppdrag där de får en riktigt mottagare som vill se deras idéer, färdigheter och lösningar. Framtidsfrön berättar om lyckade exempel där uppdrag skapats ihop med närings- och arbetslivet och där elever tar sig an värdeskapande uppgifter som ger arbetslust, förståelse och inblick i olika branscher. 

Ni kommer också få intro i vår skoltävling ”Världens bästa problemlösare”, som baseras på skarpa uppdrag, samt själva få testa på att under 5 minuter skapa egna uppdrag genom en ”Positiv brainstorm”. 

Läs mer om Framtidsfrön på deras hemsida.

Presenteras av

SSA gruppen i Leksand

Föreläsare

Anneli Morberg, SSA-samordnare

Sal

1125

Maxantal deltagare

22

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Skola-arbetslivsgruppen har funnits i Leksand i mer än tjugo år och är navet i kommunen för samarbetet mellan skola och arbetsliv. I gruppen är hälften arbetslivsrepresentanter och hälften kommunrepresentanter. Varje läsår startar med en återblick vad vi har gjort och vad vi skall ha fokus på under kommande läsår. 

Unikt är att många företag bidrar till en skola-arbetslivsfond, i form av en medlemsavgift. SSA-gruppen förfogar över fonden för att kunna göra aktiviteter där vi bygger positiva broar mellan skola och arbetsliv. Tack vare fonden kan vi till exempel göra en stor yrkesmässa varje år. 

Om vårt framgångsrika samarbete kommer vi att berätta på vårt seminariepass där både skola och arbetslivsrepresentanter deltar och informerar om sin syn på arbetet och varför det är så viktigt att vi jobbar tillsammans för att nå resultat.

Läs mer om SSA gruppen i Leksand.

KTP-modell

Presenteras av

Högskolan Dalarna

Föreläsare

Isabelle Ramström, processledare KTP

Sal

2202

Maxantal deltagare

26

Vänder sig till

Dig som är nyfiken på att veta mer om verktyget KTP

Innehåll

Samverkan mellan näringsliv och akademi.

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna med en akademisk coach, oftast en forskare, samt en coach från näringslivet. Högskolan kan även bidra med labbresurser.

Läs mer om KTP på deras hemsida.

Fler barn står oh genomför ett experiement. Det som syns är en kastrull och att barnen håller i rök från kastrullen.

Presenteras av

Tom Tits Experiment

Föreläsare

Tiffany Alnefelt, pedagog på Tom Tits Experiment och projektledare för Make It Open Sweden hub; Cecilia Ekstrand, senior pedagog på Tom Tits Experiment.

Sal

Green Room

Maxantal deltagare

35

Vänder sig till

Pedagoger.

Innehål

Tom Tits Experiment bjuder in alla engagerade, drivna lärare att testa nya resurser som kan kopplas direkt till den nya läroplanen, stötta dig i att utöka klassrummet och bjuda in experter inom olika områden, samt hjälpa elever utveckla praktiska lösningar för deras lokala samhälle samtidigt som de lär sig nyckelkompetenser enligt läroplanens centrala innehåll. Vi kommer att dela ett antal inspirerande exempel om hur skolor i olika delar av Sverige har arbetat i projektet Make It Open, ett EU projekt som Tom Tits Experiment är delaktig i.

Make It Open handlar om Open Schooling. Det finns idag ingen svensk översättning av begreppet Open schooling men man skulle kunna säga att det är en kombination av autentiskt lärande samt entreprenöriellt och värdeskapande lärande. Make It Open har även en hel del tanke till Makerrörelsen och problemlösning. Alla som deltar får direkt tillgång till en portal med lektionsplaneringar.  

Läs mer om Make It Open på deras hemsida.

En person står i ett kök och skär jordgubbar

Presenteras av

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Föreläsare

Pernilla Boberg Frank,  Ordförande Finsam

Cecilia Falk, Rektor Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Carl Hellström, Marie Öman och Anna Sommar - Yrkeslärare

Sal

1107

Maxantal platser

22

Vänder sig till

Politiker, skolledare, SYV, pedagoger

Innehåll

Under flera år har vi fått indikationer på kompetensutmaningar, såväl privat som kommunalt. Under 2021 fick vi beviljat projekt via Finsam – Alternativ SFI – en väg till jobb. Projektet riktade sig till SFI- deltagare  där SFI inte var rätt insats. Samarbete med AME, IFO, Arbetsförmedlingen möjliggjorde att vi kunde skapa en utbildning som ger större möjlighet till egen försörjning.

Utbildningsinnehållet är teoretiskt och praktiskt, och kopplat till de kommande arbetsuppgifterna. Att lära genom att göra och uppleva direkt kopplat till jobb- har varit en av framgångsnycklarna. Syftet med Alternativ SFI var att fånga upp de elever som hade låg progression inom SFI och erbjuda en mer praktisk SFI med fokus på att föra dem närmare arbetsmarknaden. Detta har förutsatt ett nära samarbete med både offentligt och privat näringsliv. För att fånga in dem med låg språklig progression var det även viktigt att inkludera deltagare inom AME, eftersom det är förhållandevis vanligt att de som inte har tillräcklig progression inom SFI skrivs ut från utbildningen och via AF eller IFO förs över till AME och praktik eller t.ex. extratjänster med hopp om att språket ska förbättras. 

Läs mer om Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik.

Mathias Jävergren och Lars Kotz, regionala projektledare på YTA

Presenteras av

TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Föreläsare

Mathias Jävergren och Lars Kotz, regionala projektledare på YTA

Sal

1204

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Verktyg för långsiktig samverkan inom yrkesprogrammen och hur TYA tillsammans med skolorna och företagen lyfter handledarnas viktiga roll i utbildningen och jobbat kring kommunikation och varumärke.

Läs mer om TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd på deras hemsida.

Mikaela

Presenteras av

Skolverket, Enheten för Skola och Arbetsliv

Föreläsare

Mikaela Zelmerlööw, Undervisningsråd på Skolverket.

Sal

1205

Maxantal deltagare

28

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Arbetslivet har behov av olika kompetenser. Vad menar vi med rätt kompetens? Hur kan vi förhålla oss till de behov som arbetslivet identifierar och hur kan vi bidra till att också synliggöra andra förmågor och färdigheter? Vi resonerar tillsammans om vägledningens roll och ansvar.

Läs mer om Skolverket på deras hemsida.

Föreläsarna till seminariepasset Men hur gör man då?

Presenteras av

Teknik College,  IUC - Industriellt utvecklingscentrum

Föreläsare

Pontus Säfström, VD på VMI AB och lokal ordförande i Teknikcollege

Maria Holmqvist, rektor Malung Sälens gymnasium

Sal

1225

Maxantal deltagare

20

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Teknikcollege är industrins plattform för kompetensförsörjningsfrågor. Konceptet är en kvalitetsstämpel på certifierade utbildningar men också det forum där strategisk och operativ samverkan mellan företag och skolor sker löpande. I dialogen om kompetensförsörjning är ordet samverkan och samverkansstruktur väl använda begrepp. En del i kvalitetssäkringen inom Teknikcollege är just en hållbar samverkansstruktur, men hur gör man då? Helt konkret alltså? 

Malung-Sälens gymnasium har varit certifierade inom Teknikcollege under ett antal år. De senaste åren har samverkan varit mer eller mindre vilande. Under det senaste året har dock de lokala företagen och skolan bestämt sig för att gemensamt ta tag i frågorna för att förbättra läget. I seminariet berättar Pontus Säfström och Maria Holmqvist  hur de har lagt upp processen som lett till att företagen och skolan nu har en gemensam målbild kring kompetensförsörjningsfrågorna. Till målbilden finns också en gemensam handlingsplan som beskriver hur de under året ska arbeta tillsammans för att närma sig ett bättre läge för industrins kompetensförsörjning. 

Läs mer om IUC - Industriellt utvecklingscentrum på deras hemsida.

WorldSkills Sweden

Presenteras av

WorldSkills Sweden

Föreläsare

Pontus Slättman, VD WorldSkills Sweden

Sal

1207

Maxantal deltagare

32

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Alla som söker och kan tänkas söka yrkesutbildning behöver kunskaper om arbetslivet och om olika yrken. WorldSkills Sweden sprider kunskap om yrkesutbildningar och moderna framtidsyrken. I detta seminarium får du inblick i vårt material som kan underlätta din vägledning eller undervisning. Självklart lyfts även goda ambassadörer från Yrkeslandslaget!

Läs mer om WorldSkills Sweden på deras hemsida.

Presenteras av

Svenskt Näringsliv

Föreläsare

Henrik Navjord, regionschef Svenskt Näringsliv.

Marie Svensson, Ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté och Vice Ordförande för Svenskt Näringsliv.

Sal

1108

Maxantal deltagare

32

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Att gissa sig till vilken kompetens som behövs i framtiden är svårt. Med ett nära samarbete mellan skola och arbetsmarknad behövs färre gissningar och utbildningarnas kvalitet och relevans förbättras. I osäkra ekonomiska tider är utbildning än viktigare. Yrkesutbildning är särskilt efterfrågad av företagen, men det behövs samarbete och gemensamma insatser för att öka både kvalitet och attraktionskraft samt att motverka könsbundna yrkes- och utbildningsval.  Utbudet av utbildningar behöver i högre grad utgå arbetsmarknadens efterfrågan, mycket av det arbetet måste ske lokalt och regionalt.

Välkommen på ett seminarium om samverkan mellan skola och näringsliv och företagens kompetensbehov.

Läs mer om Svenskt Näringsliv på deras hemsida.

Anders och Ulrika. De föreläser vid ett av seminariepassen under SSA-Rikskonferensen

Presenteras av

Leksands kommun

Föreläsare

Ulrica Eliasson-Grane, Guldäpplevinnaren och Anders Nyberg, Året lärare

Sal

1206

Maxantal deltagare

32

Vänder sig till

Pedagoger

Innehåll

Vi kommer under detta seminarium att dela med oss om hur vi skapar en värdeskapande och motiverande undervisning tillsammans med våra elever i åk 5-6 och på gymnasiet. Vi berättar om hur vi förbereder dem inför framtiden med högre utbildning och yrkesliv. 

Ulrica jobbar på Ullvi skola där hon undervisar i svenska, so, no och matematik i åk 5-6. Hon är även förstelärare och digitaliseringstutvecklare för grundskolan. Anders jobbar som förstelärare på Leksand gymnasium och undervisar i matematik och fysik. 

Läs mer om Leksands kommuns skolor och förskolor.

En person iklädd vit t-shirt bär en höbal. På armen finns en tatuering där det står klimathjälte

Presenteras av

Jobba Grönt. Ett samarbetsprojekt mellan LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare

Föreläsare

Anna Ross, projektledare på Jobba Grönt

Sal

3106

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Alla

Innehåll

Oavsett vad som händer i världen kommer vi människor alltid behöva mat, värme och energi. Därför är jobb inom det gröna näringslivet viktigt på riktigt. Men alldeles för få vet vilka möjligheter denna bransch kan erbjuda, och det vill Jobba Grönt ändra på. Välkommen till ett seminarium som förhoppningsvis både kommer slå hål på en hel del fördomar och ge er alla hopp om en ljus framtid.

Läs mer om Jobba Grönt på deras hemsida.

Elsa Alm, ungsekreterare för LO.

Presenteras av

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Föreläsare

Elsa Alm, ungsekreterare för LO.

Sal

1224

Maxantal deltagare

32

Vänder sig till alla

Skolledare och SYV

Innehåll

Schyssta villkor är inte en självklarhet. Något som vi lätt kan ta förgivet. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar att se till att morgondagens arbetstagare fortsätter ha goda möjligheter att utvecklas och komma i arbete. Då gäller det att ha goda kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar när man ska ut på arbetsmarknaden. LO har under lång tid arbetat med att informera elever om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet men för få elever nås av denna viktiga information. Vad är det LO informerar om och hur kan facket och skolan samarbeta bättre så att fler elever nås?

Läs mer om LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Marie Ideström

Presenteras av

Stiftelsen Womengineer

Föreläsare

Marie Ideström, grundare och VD Stiftelsen Womengineer

Sal

3203

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Skolledare, SYV och pedagoger.

Innehåll

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och arrangeras årligen av Stiftelsen Womengineer. Syftet är att öka teknikintresset bland tjejer och icke-binära mellan 13-19 år genom att företag bjuder in dem till att testa på livet som ingenjör för en dag. I år sker IGEday den 31 mars då rekordmånga 84 företag öppnar upp sina dörrar för tusentals undomar och på ett 100-tal platser i Sverige.

Sedan starten 2015 har initiativet haft över 10 000 deltagare och intresset från företagsvärlden ökar stadigt varje år. Men trots de framgångsrika åren är IGEday fortfarande en oupptäckt möjlighet för en mängd svenska skolor. Genom SSA kan IGEday göras till ett självklart årligt moment på alla skolor, Sverige tar ett gemensamt krafttag för en jämställd ingenjörsbransch och vi får ett konkret bidrag till SDG #5. 

Läs mer om Stiftelsen Womengineerpå deras hemsida.

Anna Nygård och Mimmi Malmer, undervisningsråd Skolverket

Presenteras av

Skolverket 

Föreläsare

Anna Nygård och Mimmi Malmer, undervisningsråd Skolverket 

Sal 

1126

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Skolledare, pedagoger, SYV 

Innehåll

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar där även lärare har en viktig och central roll. Skolverket presenterar sina digitala utbildningar som handlar om hur vägledning kan integreras och utvecklas i undervisningen för att främja karriärlärande, valkompetens och att synliggöra broar mellan skola och arbetsliv. Vi resonerar tillsammans om kopplingen mellan karriärlärande och motivation. 

Läs mer om Skolverket på deras hemsida.

Eva-Marie_Befring

Presenteras av

Skolverket 

Föreläsare

Eva-Marie Befring, undervisningsråd på Skolverket

Sal 

3205

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Studie- och Yrkesvägledare

Innehåll

På Utbildningsguiden finns heltäckande information, vägledning och stöd inför val av skola och utbildning. Informationen och verktygen bygger på data från svenska myndigheter som till exempel Skolverket, Arbetsförmedlingen och Universitet- och högskolerådet. Vi presenterar innehållet och vill gärna ge er chansen att vara med och bidra till förbättringar av webbplatsens innehåll och användbarhet.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Ett barn kikar i en kikare ut mot världen

Presenteras av

Leksands kommun, Insjöns skola

Föreläsare

Carin Skarner och Cecilia Berkebo, Förstelärare 

Sal

1203

Maxantal deltagare

30

Vänder sig till

Skolledare och Pedagoger

Innehåll

I detta seminarium beskrivs hur vi på Insjöns skola utifrån ett tydligt årshjul låter alla elever utveckla tankar och kunskap om sin framtid. Vi presenterar också vårt arbete med en digital portfolio som följer eleverna från den vida till den snäva vägledningen. 

Ett kollage med bilder på glada människor

Presenteras av

Ung Företagsamhet Dalarna

Föreläsare

Lisa Staffas, Regionchef Ung Företagsamhet Dalarna 

Sal

2208

Maxantal deltagare

30

Vem det vänder sig till 

Arbetsliv, skolledare, politiker, pedagoger, SYV

Innehåll

 • Kan Ung Företagsamhet vara en del i arbetet med kompetensförsörjningen i en kommun?
 • Betyder företagsamheten något för dem som inte startar företag utan blir anställda efter skolgången?
 • Kan man genom det entreprenöriella lärandet engagera elever som har svårt att nå målen?
 • Hur kan skolan arbeta för att främja entreprenörskap och företagsamhet utifrån läroplanen?
 • Hur är Ung Företagsamhet en naturlig koppling mellan skola och näringsliv?

Genom utbildningsmetoder för hela skoltiden, från grundskola till gymnasium, erbjuder Ung Företagsamhet stöd till lärare och elever med verktyg kopplat till läroplanen. Ung Företagsamhet finns i hela landet och är en etablerad ideell organisation med stöd från offentliga aktörer och näringslivet. Vi är en välorganiserad och engagerad brygga mellan skola och näringsliv och vår vision är att alla unga ska ha möjlighet att upptäcka sin företagsamhet.

Läs mer om Ung Företagsamhet Dalarna på deras hemsida.

Sidan uppdaterad: 2023-04-21