Försäljning av folköl

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att få sälja folköl ska du anmäla detta till miljöenheten på Leksands kommun, senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen.

Krav för att få sälja folköl

För att få sälja folköl ska följande krav uppfyllas:

  • Verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen.
  • Försäljning får inte ske till personer under 18 år.
  • Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Tillsyn

Kommunen bedriver tillsyn över de verksamheter som tillhandahåller folköl, och en årlig tillsynsavgift tas ut för att täcka kostnaden för detta arbete.

Hantering av anmälan samt tillsyn finansieras genom avgifter. Läs "Taxa avseende alkohollagen".

Sidan uppdaterad: 2022-11-07