Försäljning av tobak och e-cigaretter

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–15.30
tisdag 8.00–15.30
onsdag 8.00–15.30
torsdag 8.00–15.30
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

För att få sälja tobak ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet senast samma dag som försäljningen påbörjas. Även försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kräver anmälan.

För att få sälja tobaksvaror ska följande krav enligt tobakslagen uppfyllas:

  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att köparen uppnått 18 års ålder.
  • Den som säljer tobaksvaror ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).
  • Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen.

E-cigaretter

Från och med 1 juli 2017 började en ny lag om försäljning av e-cigaretter att gälla. 

Lagen innebär att:

  • En näringsidkare får inte tillhandahålla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. För att vara säker på att kommunen fått din anmälan bör du inom 14 dagar ha fått bevis om detta.
  • Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egen kontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas.

Mer information om reglerna om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tillsyn

Miljöenheten bedriver tillsyn över de verksamheter som tillhandahåller tobaksvaror.

Miljöenheten bedriver även tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen, till exempel vid skolgårdar.

Avgift

För hantering av anmälan samt för tillsynen tas avgifter för att finansiera kommunens kostnader.

Läs mer i Taxa avseende tobakslagen och i Taxa enligt lagen om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Sidan uppdaterad: 2018-11-27