Försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att få sälja tobak ska du ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljöenhet. Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter kräver anmälan till kommunen.

Krav vid försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror ska följande krav enligt tobakslagen uppfyllas:

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
  • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska ha en innehållsdeklaration.
  • Den som säljer tobaksvaror ska ha noggrann tillsyn så att reglerna följs

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror ska ansökan lämnas till miljöenheten. Ansökan ska innehålla ett egenkontrollprogram som beskriver egenkontrollen. Detta gäller även vid ägarbyte.

Tillsyn och egenkontroll

Du som säljer tobaksvaror ska utföra egenkontroll för att försäkra dig om att reglerna följs. Egenkontrollen innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska ha en handlingsplan för att se till att all personal känner till och följer reglerna för försäljningen.

Miljöenheten bedriver tillsyn hos alla som säljer tobaksvaror och e-cigaretter.

Miljöenheten bedriver även tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen, till exempel vid skolgårdar.

Läs mer om rökfria miljöer

Avgift

För hantering av ansökan och annan administration samt för tillsynen tas avgifter ut för att finansiera kommunens kostnader.

Läs mer i Taxa avseende tobakslagen och i Taxa enligt lagen om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Sidan uppdaterad: 2023-03-09