Anmälan av offentlig lokal

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vissa offentliga lokaler måste godkännas innan en verksamhet får starta. Anmälan måste göras innan verksamheten drar igång.

Anmälningsplikten gäller till exempel:

  • Lokaler för utbildning (skolor, förskolor, fritidshem och liknande).
  • Lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet).
  • Lokaler för bassängbad (även floating och badtunnor som inte är för privat bruk).


    Anmäl innan du börjar!

    Om du vill starta någon av dessa verksamheter ska du anmäla det till Byggenheten. Du gör din anmälan på en särskild blankett. Anmälan behövs för att kontrollera så att den lokal du valt är lämplig för den verksamhet som du vill bedriva.

    Du måste göra en anmälan innan du startar din verksamhet. Om en lokal tas i bruk utan att verksamheten anmälts till kommunen måste innehavaren betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Sidan uppdaterad: 2023-01-30