Ansök om stöd till evenemangsutveckling

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ansökan om evenemangsbidrag

 

Kortfattad beskrivning av evenemanget:

 

Uppfyllelse av kriterier:
Evenemangsrådet har utsett en rad kriterier som vi vill att evenemanget ska uppfylla för att få möjlighet att ansöka om ekonomisk stöttning. Tänk igenom hur evenemanget uppfyller följande kriterier och besvara varje punkt så utförligt som möjligt.
A. Uppfylls kraven på att alla punkter som är med i ansökningsblanketten? För att ansökningarna som kommer in till evenemangsrådet ska kunna bedömas ska punkter: B, C, D, E, F besvarats.
B. Skapar evenemanget en säsongsförlängning?
Enligt evenemangsrådets definition av en säsongsförlängning är mellan slutet på maj och början på september, räknat utifrån Leksands medeltidsmarknad och Kulturnatta samt våra storhelger som jul, sportlov, påsk samt midsommar.
Evenemanget bedöms även ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att arrangören måste redogöra om evenemanget är ett årligen återkommande evenemang och har potential att genomföras under en längre period/tid.

C. Attraktionskraft för Leksand?  Arrangören ska beskriva hur evenemanget skapar en ökad attraktionskraft för Leksand. Arrangören ska redogöra hur evenemanget kan stärka varumärket ”Leksand”.

D. PR-värdet av varumärket Leksand. Hur arbetar evenemanget med att stärka varumärket ”Leksand”? Hur ser möjligheten ut att få ökad mediaaktivitet på plats? Vilka aktiviteter skapar ett medialt intresse? Detta görs genom att redogöra om hur man når ut medialt, hur ser mediaaktiviteten ut?
Finns det en aktivitet som ökar möjligheten till att media rapporterar om det? Hur når evenemanget ut i sociala medier?

E. Definition av målgrupp?
Arrangören ska ge en tydlig definition och beskrivning av deras målgrupp i ansökan. Arrangören ska beskriva tydligt vilken målgruppen är och vilka evenemanget riktar sig mot exempel. Läs mer om målgrupper och målgruppsanalys på svid.se

F. Tillgänglighet?
- Vad det kostar att delta?
- Är evenemanget till för alla? Hur väl överensstämmer evenemangets målgrupp med strategins målgruppsbeskrivning?
- Hur evenemanget kommer att marknadsför sig och när/hur och i vilka kanaler ska målgruppen nås?
- Har hänsyn tagits till funktionshindrade, etnicitet, ålder etc.?

 

G. Samverkan och mångfald?
Arrangören ska på ett tydligt beskriva vilka de samarbetar med och i vilken utsträckning. Namnge vilka föreningar och vad ni vill uppnå med ert samarbete och samverkan. Beskriv gärna den utvecklingspotential som finns.


Önskat ekonomiskt stöd

Här ska du bifoga filer (kartor, skisser, budget, organisationsschema och liknande).
OBS! Budgeten är viktigast att skicka med!
Klicka på knappen Browse/Bläddra.., och markera och välj de filer du vill skicka med.

När du är klar skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka.

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Du kan ansöka om stöd för att utveckla ditt evenemang. Bland annat ska du ange belopp och datum för önskad utbetalning.

När du söker stöd för ditt evenemang genomgår din ansökan en process i flera steg. Här kan du se vilka de olika stegen är:

 1. Arrangören lämnar in en ansökan om evenemangsutvecklingsstöd som gäller som beslutsunderlag för beredning hos evenemangsrådet.
 2. Beredning av evenemanget för beslut.
 3. Beslut om evenemangsutvecklingsstöd tas av evenemangsrådet.*
 4. Beslut meddelas till arrangören.
 5. Eventuellt avtal skrivs med arrangören.
 6. Utfallsdata efter genomfört evenemang skickas till evenemangslotsen.

*Evenemangsrådet träffas fyra gånger per år och ansökan inför varje möte måste skickas in i god tid innan beredning.

Ansökan är en offentlig handling och kan begäras ut från kommunen.

Checklista för att anordna evenemang

En digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill arrangera ett evenemang. Genom att svara på några frågor om evenemanget får du veta:

 • Vilka tillstånd du behöver söka.
 • Vilka uppgifter du ska lämna till kommunen eller andra myndigheter.

Du hittar även kontaktuppgifter samt länkar till e-tjänster och blanketter som gör det enkelt att skicka in tillståndsansökningarna. Länk till checklistan hittar du längst upp på sidan.

Sidan uppdaterad: 2021-05-06