Bedömningskriterier

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bedömningskriterier för evenemangsrådet i Leksands kommun.

A. Alla punkter i ansökningsblanketten ska besvaras 

För att ansökningarna som kommer in till evenemangsrådet ska kunna bedömas ska punkter: B, C, D, E och F ha besvarats.

B. Skapar evenemanget en säsongsförlängning? 

Enligt evenemangsrådets defintion av en säsongsförlängning är mellan slutet på maj och början på september, räknat utifrån Leksands medeltidsmarknad och Kulturnatta. Tiden intill våra storhelger som jul, sportlov, påsk samt midsommar som också de är besöksintensiva ska också räknas in till detta.
(protokoll, 20150908).
Evenemanget bedöms även ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att arrangören måste redogöra om evenmanget är ett årligen återkommande evenemang och har potential att genomföras under en längre period/tid.

C. Attraktionskraft för Leksand 

Arrangören ska svara på fråga om evenemanget skapar en ökad attraktionskraft för Leksand.
Arrangören ska redogöra hur evenemanget kan stärka varumärket "Leksand". Detta görs genom att redogöra hur man når ut medialt, hur mediaaktiviteten ser ut på plats.

D. PR-värdet av varumärket Leksand 

Hur arbetar evenemanget med att stärka varumärket "Leksand"? Hur ser möjligheten ut att få ökad mediaaktivitet på plats? Vilka aktiviteter skapar ett medialt intresse? Finns det en aktivitet som ökar möjligheten till att media rapporterar om det? Hur når evenemanget ut i sociala medier?

E. Definition av målgrupp 

I evenemangsstrategin är prioriterade målgrupper människor med ett intresse för kultur, naturupplevelser, sportaktiviteter och/eller barnfamiljer. I ansökan ska det finnas en tydlig
målgruppsbeskrivning från arrangören om vem eller vilka evenemanget riktar sig till.
Arrangören ska ge en tydlig definition och beskrivning av deras målgrupp i ansökan. Arrangören ska beskriva tydligt vilken målgruppen är och vilka evenemanget riktar sig mot. Exempel: barnfamiljer, hantverkare med inriktning måleri, besökare från en viss region, fritidshusägare eller personer med akademisk bakgrund.
Mer om målgrupper och målgruppsanalys finns på svid.se.

F. Tillgänglighet 

Bedömning görs med utgångspunkt från:
- Vad kostar det att delta?
- Är evenemanget till för alla? Hur väl överensstämmer evenemangets målgrupp med strategins målgruppsbeskrivning?
- Hur evenemanget kommer att marknadsföra sig, när/hur och i vilka kanaler ska målgruppen nås?
- Har hänsyn tagits till funktionshindrade, etnicitet, ålder etc?

G. Samverkan och mångfald

Arrangören ska tydligt beskriva vilka de samarbetar med och i vilken utsträckning. Namnge vilka föreningar och vad ni vill uppnå med ert samarbete och samverkan. Beskriv gärna den
utvecklingspotential som finns.

 

Sidan uppdaterad: 2019-04-17