Evenemangsstrategi

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Evenemangsstrategin visar hur vi i Leksands kommun arbetar för att koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att skapa en positiv bild av Leksand och förstärka vår tillväxt.

Bakgrund 

Evenemang bidrar till en kommuns identitet och skapar attraktion och samhörighet för såväl boende som besökare. Vi vet att evenemang stärker tillhörigheten hos de som bor här och
kan bidra till att ytterligare förstärka stoltheten som finns att bo, verka och leva i Leksands kommun. Vi vet också att en stor del av besökarna till större evenemang i Leksand kommer från andra platser och att man även väljer att besöka även andra besöksmål, restauranger och butiker när man ändå är här.

 

Varför?

Göra Leksand intressantare för oss som bor här och för att locka besökare till kommunen.


Vad 

 • Vi har en klar och uttalad evenemangsstrategi.
 • Vi har en årlig evenemangsbudget som stödjer strategin och ska fungera som ett smörjmedel för de arrangörer som vill skapa evenemang i Leksands kommun.
 • Evenemangsrådet är det organ som utifrån evenemangsstrategin beslutar om hur pengarna från evenemangsbudgeten ska tilldelas.

 

Hur? 

Genom att skriva tydliga evenemangsriktlinjer och erbjuda stöd och hjälp av
evenemangslotsen möjliggör och förenklar vi handläggning och genomförande för
arrangörer.


Mål 

De evenemang som genomförs och stöttas av Leksands kommun ska ligga i linje med kommunens vision och bidra till att stärka vår attraktivitet. Målen för de kommande tio åren är:

 • Förlänga evenemangssäsongen i kommunen med fler evenemang under lågsäsong.
 • Locka större evenemang till Leksand.
 • Öka mångfalden i evenemang (kön, ålder, etnicitet, HBTQ, funktionsnedsättningar m.m.)
 • Bidra till målet att bli 18 000 invånare.
 • Öka antalet besökare i Leksands kommun.
 • Bli Dalarnas främsta evenemangsort.

 

Evenemangsvision 

Att som turist besöka Leksand har under decennier för många blivit en tradition som lett till att vi har närmare 1 miljon besökare varje år. Leksand är det största besöksmålet i regionen
och här finns flera tusen kommersiella bäddar. I mer än 150 år har Leksand lockat besökare med sina naturupplevelser, traditioner och evenemang. Här blandas storslagen natur och
genuina kulturmiljöer med en mängd attraktioner som lockar gammal som ung. Varje år deltar 25 000 personer från hela världen i midsommarfirandet när vi reser, det som många
kallar, hela Sveriges majstång. Andra stora reseanledningar är Leksand Sommarland med över 100 000 besökare per år. Medeltidsmarknaden har vuxit till en av landets största och
rankas mycket högt av besökarna. Vintertid är hockeylaget den största besöksmagneten med i genomsnitt 6 500 åskådare per match. Inom en radie av 45 minuter med bil bor 170 000 kullor och masar. Tågen på Dalabanan gör tre stopp i kommunen och som besökare finns två flygplatser inom 45 minuter att välja på. En av Sveriges mest välkända hotellbyar, Tällberg, finns på bara tio minuters bilresa från centrum.
Visionen är att Leksand ska utvecklas till och befästa sin position som Dalarnas främsta evenemangsort.


Målgrupper 

 • Människor med intresse för kultur, naturupplevelser och sportaktiviteter.
 • Barnfamiljer.

Organisation 

 

Evenemangsråd

 • Är det beslutsfattande organet. Vid oenighet inom rådet fattas beslut av kommundirektör.
 • Funktioner i evenemangsrådet är kulturchef, fritidschef, näringslivschef, kommunikationschef samt evenemangslots. Funktionerna har i sin arbetsroll den kunskap och kompetens som främjar till en hållbar utveckling av Leksand som evenemangsort.
 • Organisationsschema – se skiss.
 • Mötesstrukturen under året är två möten per halvår. Totalt 4 möten per år.
 • Evenemangslotsen är sammankallande. Samtliga möten protokollförs.
 • Evenemangsrådet har delegerad beslutanderätt upp till 250 tkr och rapporterar till kommunstyrelsen som varje år i december beslutar om nästa års budget.
 • Evenemangsrådet är till för att kvalitetssäkra och optimera evenemang. De håller även kontinuerlig kontakt med externa arrangörer och finansiärer.
 • Rådet har en beredande funktion i andra frågor som rör evenemang.

 

Evenemangslots 

 • Vara Leksands representant i frågor som rör evenemang.
 • Hålla löpande kontakt med arrangörer som söker evenemangsstöd.
 • Upparbeta och dokumentera kunskap om återkommande och nya evenemang.
 • Sammanställa ansökningar inför evenemangsrådets möten.
 • Lämna relevant material till evenemangsrådets ledamöter inför kallelser till möte.
 • Vara föredragare i evenemangsrådet och lämna förslag till beslut.
 • Årligen redovisa genomförda aktiviteter och resultat i kommunstyrelsen.
 • Utföra omvärldsbevakning.

 

Organisation 

 

Evenemangsstrategi 
(antas av kommunstyrelsen)

 

Evenemangsråd 
Näringslivschef
Evenemangslots
Kulturchef
Fritidschef
Kommunikationschef
Evenemangsrådet tar beslut om evenemangsansökningar, gör årliga redovisningar till KS och följer upp evenemangsstrategin.

Evenemangslots
Näringslivskoordinator
Handha evenemangsbudgeten, evenemangsansökningar, föredragande i evenemangsrådet, intern samordnare, följer upp evenemang och gör underlag för årlig redovisning.

 

Sidan uppdaterad: 2019-04-17