Tillstånd för arrangemang

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Som arrangör behöver du ofta flera olika tillstånd. Här kan du skapa din egen checklista för att få veta vilka tillstånd du behöver söka för.

Checklista för att anordna evenemang

En digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill arrangera ett evenemang. Genom att svara på några frågor om evenemanget får du veta:

  • Vilka tillstånd du behöver söka.
  • Vilka uppgifter du ska lämna till kommunen eller andra myndigheter.

Du hittar även kontaktuppgifter samt länkar till e-tjänster och blanketter som gör det enkelt att skicka in tillståndsansökningarna.

Här listar vi några aktörer som du som arrangör kan behöva ta kontakt med

Polisen

Det är viktigt att du som arrangör söker polistillstånd när du planerar för ditt evenemang. Alla evenemang som sker på offentlig plats ska rapporteras. OBS! sök i god tid innan evenemanget då det är många olika funktioner som ska informeras (trafik, miljö, näringslivs -och gata/parkavdelningen samt räddningstjänsten.) Evenemangslotsens tips är att kontakta polisen gällande ansökningstiden, kan vara upp till 8-10 veckor under högsäsong.

Polisen - ansökan om offentlig plats

Miljöenheten

Tillsynsmyndigheten som arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskyddsfrågor som till exempel störande ljudnivåer, nerskräpning och livsmedelskontroller. De är den avdelning som ger ut tillstånd och svarar på frågor om alkohol, tobak, lotterier, mathantering vid evenemang och offentliga tillställningar. Det är alltid bra att arrangören i ett tidigt stadium tar kontakt med exempelvis alkoholhandläggaren om det finns frågor kring serveringstillståndet för evenemanget.

Trafikenheten

När ansökan om polistillståndet är inskickat får trafikenheten på kommunen i uppdrag att kika på eventuella avstängningar i samband med evenemanget. Det är upp till arrangören att i polisansökan tydligt beskriva var avstängning behövs. Trafikenheten utfärdar sedan tillfällig lokal trafikföreskrift för att tillfälligt ändra gatuavstängningar, häva p-platser, enkelriktningar etc.

Brandkåren

De är remissinstans och tillsynsmyndighet gällande brandrisk och säkerhet under våra evenemang i kommunen.

Brandkåren

Länsstyrelsen

De lämnar ut tillstånd för tävlingar med fordon på väg till exempel cykeltävlingar. Ansökan till Länsstyrelsen ska lämnas in i mycket god tid. Tillstånd för kringaktiviteter som depåer, startområden och försäljning söks hos polisen då det är offentlig plats.

Länsstyrelsen Dalarna

Affischering och försäljning

Alla som säljer eller finns på offentligt område har ansökt och blivit beviljade att sälja saker på kommunens mark. Man ska ha blivit anvisad till en plats och betalt avgift för den.

För lovlig affischering ska en formell polisansökan skickas in samt ett tillstånd från fastighetsägaren. För skyltar som är bygglovspliktiga ska du kontakta utveckling – och samhällsavdelningen för mer information kring hur du söker bygglov.

Polisen.se

Ansökan om bygglov, Leksands kommun

Sidan uppdaterad: 2022-07-04