Livsmedelsverksamhet

Som livsmedelsföretagare ska du registrera din verksamhet och utföra egenkontroll. Kommunens miljöenhet utför offentlig kontroll för att se till att livsmedelslagstiftningen följs.