Egen kontroll

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Som livsmedelsföretagare har du ett ansvar att sälja och servera säkra och rätt märkta livsmedel. Du behöver därför utföra egen kontroll av din verksamhet.

För att kunna uppfylla dessa krav ska det finnas ett system för egen kontroll som är anpassat efter just din verksamhet. Företagets egen kontroll granskas vid revision eller inspektion samt vid prövning av ansökan om godkännande.

För att den egna kontrollen ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå goda grundförutsättningar.

Grundförutsättningar

Goda grundförutsättningar är grunden för all livsmedelshantering. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:

  • Personalens utbildning
  • Personlig hygien
  • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
  • Rengöring
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning
  • Vattenkvalitet
  • Varumottagning
  • Information: märkning, redlighet
  • Spårbarhet

Det är ofta tillräckligt med goda grundförutsättningar för att producera säker mat, men för alla verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska också en faroanalys göras.

Faroanalys och HACCP

Med hjälp av en faroanalys identifieras de faror och risker som är förknippande med livsmedelsproduktion och som inte elimineras eller minskas genom att kraven i grundförutsättningarna uppfylls.

För varje råvara och tillverkningssteg ska du tänka igenom vilka mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som finns. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över. Om dessa faror inte kan kontrolleras med hjälp av grundförutsättningarna måste en HACCP-plan upprättas.

Mer information

Mer information om egen kontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida under rubriken Livsmedelsföretag/Företagets egen kontroll. Där finns också länkar till vägledningar och branschriktlinjer om till exempel HACCP och hygien.

Sidan uppdaterad: 2022-02-08