Regler om trängsel och smittspridning på serveringsställen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Matbuffé

Restriktioner tas bort från den 29 september för dig med serveringsställe.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) upphävdes 29 september 2021. Däremot har riksdagen förlängt Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med tillhörande förordning att gälla till och med 31 januari 2022.

I och med att föreskriften upphävs, en definition av trängsel saknas samt vilka åtgärder som ska vidtas upphör också Leksands kommuns uppdrag att göra trängseltillsyn på serveringsställen efter den 30 september.  

Du kan läsa mer information i informationsbladet från Miljöenheten.  

Under följande hemsidor hittar du mer information kring vad som gäller:  

Sidan uppdaterad: 2021-10-19